Schoon drinkwater uit het toilet?

Al langere tijd wordt er geëxperimenteerd om vervuild water, zoals toiletwater, om te zetten in schoon drinkwater. Er zijn hiervoor al diverse projecten opgezet en vrij succesvol gebeurt dit al in het ruimtestation ISS. In 2019 was ook het eerste project in België een feit, waar een restaurant in Kuurne dit principe heeft doorgevoerd.

Mogelijkheden voor ontwikkelende landen

Het betreffende restaurant in Kuurne was niet aangesloten op de riolering. Een aansluiting op een riolering kon worden aangevraagd, maar dan wordt er ook gekozen om vuil water gewoon via het riool te lozen. Een waterzuiveringssysteem waarbij gebruikt water wordt hergebruikt was de perfecte oplossing. Het gehele project werd begeleid door de Universiteit van Gent, zodat de mogelijkheden en werking onderzocht konden worden. Dit project is een uitstekend voorbeeld voor onderontwikkelde landen, waar een tekort is aan schoon drinkwater. Daarnaast is zonnepanelen kopen, naast het waterzuiveringsproject, juist in dit soort landen essentieel. Hiermee kan water onafhankelijk van een energienetwerk worden gereinigd. Het gehele systeem zal draaien op zonne-energie, iets wat in veel onderontwikkelde landen ruim voldoende aanwezig is.

Hoe werkt het systeem?

Toiletwater gaat naar een septische tank, waar uitwerpselen worden afgebroken. Vervolgens wordt het water naar een percolatieveld gezonden. Dit is een groot veld met allemaal planten. Via een bovengronds systeem, wordt het water over het veld gepompt. Hier sijpelt het water door de bodemlagen, waardoor het grootste gedeelte van het water wordt gezuiverd. Ook de aanwezige planten zorgen voor de nodige zuivering van het water. Onder het percolatieveld wordt het water weer opgevangen in een reservoir. Van hieruit gaat het water naar een waterzuiveringssysteem, dat de naam ‘Solar AQ´ heeft gekregen. Solar AQ wordt aangedreven door de zon, maar kan ook door wind of waterkracht worden aangedreven. Hier wordt het water door verschillende filters voor de laatste maal grondig gereinigd. Nadat het water Solar AQ verlaat, is het schoon genoeg om te gebruiken als drinkwater en vloeit het terug naar het restaurant.

Toekomst

Het waterzuiveringssysteem in Kuurne is de eerste in zijn soort in Europa. Maar vanwege de te verwachten klimaatverandering en waterschaarste in de toekomst, zal de vraag naar deze vorm van waterzuivering veel groter worden. Nu is het systeem nog uniek in zijn soort, maar in de toekomst kan het zo zijn dat hele woonwijken of steden op deze vormen van waterzuivering worden aangesloten. Hierdoor zal water niet meer nutteloos in het riool wegstromen, maar volop hergebruikt worden. Hoewel dit project in Kuurne nog een pilot is, mag dit nu al zeer succesvol genoemd worden. Mede door begeleiding van universiteiten en onderzoeksbureaus zullen ook nog de nodige verbeteringen aan het systeem worden doorgevoerd.