School in Velsen stapt over op riothermie

In het havo/vwo gebouw van het Vellesan College aan de Briniostraat in IJmuiden, wordt de warmte gebruikt voor de verwarming van de enkele jaren geleden toevoegde nieuwbouw. Riothermie voedt de vloerverwarming en het klimaatsysteem in deze vleugel.
Riothermie hergebruikt warmte in het riool die grotendeels afkomstig is van huishoudelijk afvalwater. Hierdoor kan het schoolgebouw gasloos worden verwarmd. Het systeem kan ook koude winnen uit het riool, waardoor de klaslokalen ook bij warme zomers een aangenaam binnenklimaat krijgen.
Het Vellesan College verbetert hiermee de klimaatomstandigheden in de klassen. Daarnaast verbruikt de school zo minder energie en neemt ze verantwoordelijkheid voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. De besparing zal ruim 23 ton zijn, vergelijkbaar met het rendement van 220 zonnepanelen of het gasverbruik van bijna negen huishoudens. 

Afvalwater en bodem
Komende weken worden de speciale riothermiebuizen aangelegd, voorzien van een geïntegreerde warmtewisselaar. Het gaat om elf riothermiebuizen van 6 meter elk, met een inwendige diameter van 1.100. De leidingen transporteren de warmte naar de school. Een warmtepomp, bijbehorende buffervaten en regelapparatuur worden aangesloten op het bestaande klimaatsysteem van de school waarna het inregelen van de systemen volgt.
Het riothermiesysteem wordt gerealiseerd door FRANK GmbH en DTI Technisch Installatiebureau.

De bescheiden hoeveelheid afvalwater die het riool in de Briniostraat transporteert is onvoldoende om de gehele nieuwsbouw te verwarmen, Daarom is gekozen voor een riothermiebuis die zowel warme uit het afvalwater als uit de bodem wint. De warmtewisselaar in de buis heeft contact heeft met het rioolwater en de bodem.

Hoog rendement
Wethouder Floor Bal is enthousiast over het hoge rendement en de korte terugverdientijd (7,5 jaar) van het riothermiesysteem. Ze noemt riothermie in haar toespraak bij de officiële start van de uitvoering vorige week 'een logisch concept'. “Het riool is er al en de techniek is beschikbaar. Dus waarom zouden we warmte weggooien als je het kunt hergebruiken? Met een paar relatief eenvoudige stappen kun je praten over duurzaamheid omzetten in duurzaam doen.”

De gemeente Velsen heeft 303 km riolering en meerdere locaties liggen langs riolen met voldoende grote afvalwaterscholen. “Er zijn tal van gebouwen die hier ook hun voordeel mee kunnen doen”, stelt Bal. “Samen zijn we beter voorbereid op duurzaam omgaan met de toenemende vraag maar verminderde beschikbaarheid van energie.'”

Velsen liet Tauw een riothermiekansenkaart ontwikkelen voor de gemeente. Daarop is te zien hoeveel warmte op welke plekken in het riool zitten en wie potentiële afnemers zijn. De Dunamare Onderwijsgroep is met het Vellesan College de eerste afnemer in Velsen.

Tauw begeleidt het project en verzorgt ook de monitoring van de rendementen.

> beeld gemeente Velsen