Schilthuispenning uitgereikt aan professor Marleen van Rijswick

Schultz: “Professor Marleen van Rijswick is al jaren zeer actief als hoogleraar Europees en Nationaal waterrecht en geeft les op meerdere universiteiten in binnen- en buitenland. Niet alleen heeft ze een indrukwekkende lijst van publicaties en studies op haar naam staan. Zij weet in haar werk de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk van het waterbeheer. Zij is dan ook de terechte winnares van de Schilthuispenning.”

De commissie van advies onder voorzitterschap van Koos van den Berg heeft Marleen van Rijswick voorgedragen voor de penning. Haar proefschrift “De kwaliteit van water, Europese en nationale instrumenten voor de bescherming van oppervlaktewater” uit 2001 was baanbrekend op het punt van de relatie tussen Europese en nationale waterregelgeving.

Haar  inzet om het Europese recht op het terrein van het water te ontsluiten is voor de praktijk van het Nederlandse waterbeheer van grote waarde. Zij levert een grote bijdrage aan de discussie over de organisatie van het Nederlandse waterbeheer in het algemeen en de positie van het waterschap in het bijzonder.

De Schilthuispenning
De Schilthuispenning wordt toegekend aan een persoon of organisatie, die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt in de ontwikkeling en beoefening van het waterrecht in brede zin. In 1981 heeft het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat de Schilthuispenning ingesteld om de belangstelling voor het waterschapsrecht te vergroten –met name vanuit wetenschappelijke hoek.

Deze penning werd sinds die tijd een keer per twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het waterstaatsrecht. Dit jaar wordt de Schilthuispenning voor het laatst uitgereikt.