Twee duwbakken raakten begin 2020 op drift en beschadigden de stuw bij Linne. (foto's: Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat heeft scheuren geconstateerd in de 3 jukken van de stuw bij Roermond, blijkt uit een uitgevoerde duikinspectie vanwege eerdere schade aan de stuw door hoogwater. Met een schoorconstructie gaat RWS de jukken verstevigen. De stuw in de Roermond is 100 jaar oud en toe aan vervanging. Dat geldt overigens voor meer stuwen in de Maas, waarvan enkelen eerder ook mankementen vertoonden. Vijf van de zeven stuwen in de Maas gaat RWS na 2028 vervangen.

Het goed functioneren van de stuw bij Roermond is noodzakelijk voor een vlotte en veilige doorstroming van de scheepvaart over de Maas. De 17 jukken zorgen er, met meerdere beweegbare schuiven, voor dat er meer of minder water wordt doorgelaten. De beschadigde jukken, 14, 15 en 16, in de stuw zijn een aantal millimeter naar achteren uitgezet. Dat is meer dan de veiligheidsnorm. Om de beschadigde jukken te verstevigen, wordt zo snel mogelijk een schoorconstructie, een constructie van buizen, aan wal gemonteerd. Deze constructie wordt benedenstrooms tegen de 3 jukken geplaatst. Momenteel wordt het ontwerp afgerond en materialen besteld.

Tijdens het hoge water in januari 2022 raakte de stuw nog beschadigd, waardoor de stuw niet meer gesloten kon worden. Het waterpeil boven de stuw dreigde te snel te dalen. Een kraanschip moest eraan te pas komen om de schuiven van de stuw bij Roermond te plaatsen. RWS besloot eind januari onderzoek te doen naar de oorzaak en stuitte op de scheuren in de 3 jukken.

Waterpeil daalt

Als een juk het begeeft, zal het waterpeil tussen de stuw bij Roermond en de stuw bij Linne zakken. “Eigenaren van boten moeten rekening houden dat het water dan één tot twee meter zal zakken,” laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord weten aan 1Limburg. Er zal dan meer water richting de stuw bij Belfeld stromen. “Maar daar zal niemand wat van merken, omdat het water zich snel zal verspreiden.” Voor het gebied benedenstrooms (tussen de stuw bij Roermond en de stuw bij Belfeld) is er minimaal effect.

Problemen stuwen Linne, Grave en Sambeek

Eerder waren er ook problemen ontstaan bij de andere stuwen in de Maas; bij Linne, Grave en Sambeek. Begin 2020 raakten de draagarmen van de stuw bij Linne beschadigd doordat door storm Ciara de losgeslagen duwbakken tegen de stuw botsten. Door de aanvaring was de stuw niet meer operationeel. Dit leidde tot een mega-operatie die uiteindelijk 9 maanden zou duren. Minimaal 4 jukken moesten vervangen worden, de brugdelen vernieuwd en een 65-tons lierconstructie werd aangebracht. Ook is de kraan die de schuiven van de jukken moet bedienen opnieuw gebouwd.
Eind 2016 waren door een aanvaring met een Duitse binnenvaarttanker zes jukken van de stuw bij Grave beschadigd. Daardoor daalde het waterpeil zo’n 3 meter en moest de scheepvaart worden stilgelegd. De stuw in Sambeek tenslotte kon tijdens het hoogwater van juli 2021 niet gestreken worden, waardoor stroomopwaarts de waterstand met tientallen centimeters was verhoogd. Drie schuiven zaten muurvast en ook het hek bovenop de stuw kon niet worden weggehaald. Een schip moest voorkomen dat drijvend materiaal, zoals boomstammen en zelfs hele caravans, niet tegen de stuw aan kon botsen.

Kortom, deze problemen laten zien dat goed onderhoud en vernieuwing van de stuwen broodnodig is. RWS laat weten dat vijf van de zeven stuwen in de Maas aan vervanging toe zijn. De grote vernieuwingsoperatie van RWS begint vanaf 2028 bij de stuw van Grave. De andere vier stuwen worden vanaf 2035 vervangen. Dat zijn Roermond, Belfeld, Sambeek en Linne.