Vanwege het neerslagtekort is er nu onderin de bodem nog volop ruimte om neerslag te bergen en kan Scheldestromen zonder problemen het zomerpeil aanhouden (foto: Waterschap Scheldestromen).

Om de water- en grondwatervoorraden weer op peil te brengen, gebruikt waterschap Scheldestromen ook dit jaar het watersysteem van sloten en vijvers om water langer vast te houden en te bergen. Zo kunnen de watervoorraden na de droogte van 2019 zoveel mogelijk herstellen. Na de zomer van 2018 bleek dat een positief effect te hebben.

Net als 2018, kenmerkt 2019 zich door droogte die doorwerkt in lage grondwaterstanden. Ondanks gevallen en voorspelde neerslag, is het neerslagtekort nog steeds hoog. In Zeeland schommelt het tekort rond de 150 millimeter. Het langer aanhouden van het zomerpeil had vorig jaar een zeer positief effect op de grondwatervoorraad en de waterstanden waardoor droogteschade beperkt werd. Reden voor het waterschap om dat dit jaar opnieuw te doen.

Voldoende ruimte onderin de bodem
Bij normaal najaars- en winterweer moet er in de sloten voldoende ruimte zijn om grote hoeveelheden neerslag te bergen en schakelt het waterschap dus terug naar het winterpeil. Maar vanwege het neerslagtekort is er nu onderin de bodem nog volop ruimte om neerslag te bergen en kan Scheldestromen zonder problemen het zomerpeil aanhouden. Daarmee wordt het hoge neerslagtekort in ieder geval voor een deel gecompenseerd. Afhankelijk van de neerslag komende winter blijft de maatregel voorlopig van kracht.

Droogteschade beperken
Van oudsher voeren waterschappen overtollig oppervlaktewater af naar het buitenwater. In Zeeland gaat dat naar de Ooster- en Westerschelde en de Noordzee. Om droogteschade, als gevolg van klimaatverandering, te beperken, wordt neerslag (zoet water) steeds meer opgevangen en vastgehouden voordat het uiteindelijk wordt afgevoerd.