Foto: website Tauw

De provincie Overijssel heeft samen met Tauw en Twinsense360 gewerkt aan een 3D informatiemodel van de nieuwe recreatiesluis in Kampen, waarmee de provincie de beheers- en onderhoudswerkzaamheden eenvoudiger, efficiënter en veiliger kan uitvoeren.

Om dit innovatievraagstuk vorm te geven, heeft de provincie Tauw en Twinsense360 gevraagd met een concreet plan te komen om de mogelijkheden van een 3D informatiemodel te onderzoeken. Daarbij lag de nadruk op samen leren. Tauw heeft hiervoor de benodigde informatie ingewonnen en deze bij elkaar gebracht in een 3D informatiemodel; Twinsense360 heeft de informatie vervolgens verwerkt in een interactief Virtual Reality model.

Realistisch en op de centimeter nauwkeurig

Om de huidige situatie van de sluis goed inzichtelijk te krijgen, zijn eerst een laserscan en dronescan uitgevoerd. De resultaten van deze scans zijn weergegeven in een zogenaamde puntenwolk. Die vormt de basis voor het 3D informatiemodel. Op deze wijze kon de sluis heel realistisch en op de centimeter nauwkeurig in 3D in beeld worden gebracht. Door verschillende gegevens uit bestaande systemen te koppelen, is een 3D informatiemodel ontstaan waarin medewerkers snel alle relevante informatie kunnen vinden. En door gebruik te maken van Virtual Reality kan de sluis ook echt (virtueel) bezocht worden.

Begrijpelijker, efficiënter en veiliger

In dit 3D informatiemodel staat alle benodigde informatie over de sluis op overzichtelijke wijze bij elkaar. Van assetmanagement informatie (zoals de onderhoudsgeschiedenis van een sluisdeur) tot veiligheidseisen (bij het werken langs een waterkant). Door deze manier van werken verwacht de provincie meer inzicht en grip te krijgen op haar assets.

In het assetmanagementsysteem kan bijvoorbeeld met één klik op een sluisdeur visueel worden weergegeven hoe de sluis eruit ziet, wat de afmetingen zijn, wanneer de sluis voor het laatst geïnspecteerd is en uit welke objecten (sluisdeur, machinekamer etc.) deze bestaat. Mocht de provincie de capaciteit van de sluis willen vergroten, dan is direct inzichtelijk hoeveel ruimte hiervoor beschikbaar is.

Ook kunnen medewerkers met een VR bril op de sluis virtueel bezoeken en gewenste informatie raadplegen. Dit helpt de provincie om het werken in en rondom haar assets veiliger en efficiënter te maken. De provincie wil het model daarom onder meer inzetten om veiligheidsinstructies aan onderhoudsmonteurs te geven, zodat zij de sluis voor aanvang van de werkzaamheden al een keer ‘virtueel’ bezocht hebben.

Eenvoudig op te schalen

Om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken, is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de reeds aanwezige informatie en software binnen de provincie. Zo is het 3D informatiemodel gebaseerd op ArcGIS Pro van Esri. Met de huidige technieken en software heeft de provincie tools in handen om het 3D model verder binnen de organisatie te kunnen uitbreiden, waarbij het toevoegen van nieuwe assets steeds efficiënter kan.

“Het gaat hier natuurlijk om een klein proefgebied waar we deels fictieve gegevens aan koppelen”, vertelt Chris Stiggelbout, projectleider bij provincie Overijssel. “Deze samenwerking heeft echter aangetoond dat we in relatief korte tijd en met behulp van onze bestaande systemen een enorme sprong kunnen maken in het inwinnen, integreren en presenteren van complexe informatie.”

Mogelijke vervolgstappen

“Het innovatieve aan dit project is dat alle data gekoppeld is en zowel in Virtual Reality als in een online omgeving te bekijken is”, vertelt Albert Hoekstra, technisch manager bij Twinsense360. “Een onderhoudsmonteur kan in het Virtual Reality model een veiligheidsinstructie doorlopen. Een mooie en relatief kleine stap zou zijn om de data in Augmented Reality te visualiseren.”

“Erg gaaf dat de provincie lef toont door zulke innovatieprojecten vorm te geven”, zegt Morrisson Kramer, datamanager bij Tauw. “Mij lijkt het een mooie vervolgstap om live informatie (bijvoorbeeld uit sensoren) aan het 3D informatiemodel te koppelen. Dan heeft de provincie een live digital twin, waarin de status van de sluis real-time te zien is.”

De feestelijke oplevering van dit project vond 19 december 2019 plaats in het provinciehuis in Zwolle, waar medewerkers van de provincie het informatiemodel en het VR model konden bekijken.