SBS6-programma over sterkte van dijken

Nederland kent 17.691 kilometer waterkerende dijk. Om ervoor te zorgen dat deze dijken de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd kunnen bieden, worden ze 1 keer in de 2 jaar allemaal getest. En dat is hard nodig, stelt de Unie van Waterschappen in een bericht op de website. 
Zeespiegelstijging
Monica Melis, omgevingsmanager bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: “Doordat de aarde opwarmt, stijgt de zeespiegel. Dit terwijl in ons gebied de bodem daalt. Het gaat om een slappe veen ondergrond. De bodem zakt zelfs 1 centimeter per jaar. De zeespiegel daarentegen stijgt naar verwachting tot 90 centimeter deze eeuw. De verschillen worden dus steeds groter. Grote, stevige dijken zijn daarom erg belangrijk.”
Samenwerking
Bij het versterken van dijken wordt naar veel verschillende aspecten gekeken: hoeveel ruimte is er beschikbaar? Op welke ondergrond staat de dijk? Door goed samen te werken met andere overheden en waterpartners zorgen de waterschappen ervoor dat Nederlanders in de best beveiligde delta van de wereld wonen.
Voorbereiding
Monica Melis benadrukt wel dat er geen 100%-garantie is te geven. Een overstroming kan nooit worden uitgesloten. Daarom is het goed dat inwoners van Nederland, een land dat onder de zeespiegel ligt, zich goed voorbereiden op een mogelijke overstroming. Dit kan op de website ‘Overstroom ik?’ Hier kunnen belangstellenden op postcodeniveau zien, wat ze moeten doen bij een overstroming!
Kijk hier het item van ‘Feiten en fabels’