Saxion en waterschap Vechtstromen openen hightech watertechnologie centrum in Enschede

In het WECT onderzoeken de partijen de verwijdering van restanten van hormonen en medicijnresten uit (afval)water zodat het gezuiverde water veilig in het oppervlaktewater geloosd kan worden. Hetzelfde proces is bruikbaar bij het verwijderen van deze ongewenste stoffen als onderdeel van drinkwaterzuivering. Daarnaast onderzoeken de partijen of  ze afvalwaterzuivering nog duurzamer kunnen maken: uit afvalwater kan namelijk met nieuwe technologieën ook biogas (als alternatief voor aardgas) gewonnen worden. In het centrum vindt bovendien onderzoek plaats hoe nieuwe innovaties naar de praktijk kunnen worden gebracht en hoe ze op de markt geïntroduceerd kunnen worden. De verkregen kennis wordt gedeeld met de partners en met andere relevante partijen.

Installatie Saxion-lector International Water Technology
Tijdens de openingsbijeenkomst van het WECT vindt ook de inauguratie en lectorale rede van Harry Futselaar als lector International Water Technology bij Saxion plaats. Harry is al jaren vooraanstaand expert binnen zijn vakgebied en zette vanuit zijn voormalige positie bij Pentair het lectoraat International Water Technology op bij de hogeschool in Enschede. Het lectoraat wordt mede mogelijk gemaakt door Pentair en Wetsus, Europees onderzoekscentrum voor duurzame watertechnologie