Saskia Lavrijssen benoemd tot hoogleraar Economic Regulation and Market Governance of Network Industries

Saskia Lavrijssen benoemd tot hoogleraar Economic Regulation and Market Governance of Network Industries


Tilburg University heeft prof. dr. Saskia Lavrijssen met ingang van 1 september 2015 benoemd tot hoogleraar Economic Regulation and Market Governance of Network Industries. Lavrijssen is gespecialiseerd in de regulering van de energiemarkt en de watersector. 

In haar onderzoek, dat is ingebed in TILEC (Tilburg Law and Economics Center), zal Saskia Lavrijssen speciale aandacht geven aan de rol en de positie van consumenten in de energie- en watersector en de vraag of hun rechten voldoende gewaarborgd zijn. Zij onderzoekt daartoe welke Europese en nationale reguleringsinstrumenten, procedures en vormen van rechtsbescherming nodig zijn voor de consument in de transitie naar een slim, duurzaam en betaalbaar energie- en watersysteem.

Daarvoor behandelt ze institutionele thema’s zoals de onafhankelijkheid van marktautoriteiten, de bevoegdheidsverdeling tussen Europese en nationale marktautoriteiten en het recht op effectieve rechtsbescherming voor de zakelijke en niet-zakelijke gebruikers bij de Europese en nationale rechter. Daarnaast analyseert ze onder meer de invloed van de verduurzaming van de energie- en watermarkt op de regulering van de energie- en waternetwerken, die als monopolies kunnen worden aangemerkt. Een ander belangrijk thema betreft de nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van alle marktspelers en consumenten in de overgang naar een slim en duurzaam energiesysteem en de daarmee gepaard gaande regels. 

De benoeming tot hoogleraar aan Tilburg University is parttime (0,5 fte) en wordt mede mogelijk gemaakt door de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW).