Sas Terpstra versterkt adviesgroep WaterKlimaat van TwynstraGudde

Sas Terpstra is 1 april gestart als senior adviseur bij TwynstraGudde. Samen met Evelien van der Kuil en Stan Duifhuizen vormt hij het managementteam van de adviesgroep WaterKlimaat. De afgelopen vier jaar was Terpstra verantwoordelijk voor het waterbeleid bij de provincie Noord-Brabant. In die rol heeft hij watervraagstukken stevig verankerd in onder meer de Omgevingsvisie, samenwerkingsrelaties verstevigd en trendbreuken in beleid geformuleerd. Bij de adviesgroep WaterKlimaat van TwynstraGudde staan deze thema’s opnieuw centraal. Tussen 2006 en 2016 was hij ook verbonden aan het Amersfoortse organisatieadviesbureau.”In een wereld vol transities en crises vind ik het belangrijk om terug te gaan naar de basis. In mijn vakgebied is dat voldoende en schoon water, vitale bodem, duurzame landbouw en robuuste natuur. We doen onszelf als maatschappij enorm tekort als we dit niet op orde hebben”, aldus Terpstra.