Saniwijzer: dé website over alternatieve vormen van afvalwaterinzameling en -behandeling

Gemeenten en waterschappen moeten regelmatig flink investeren in de aanleg, het beheer en het onderhoud van riolering en afvalwaterzuiveringsinstallaties. De kosten daarvan kunnen flink oplopen. Vaak loont het de moeite te kijken of er alternatieve vormen van sanitatie mogelijk zijn. Hierbij wordt afvalwater bijvoorbeeld op gebouw- of wijkniveau ingezameld, soms uitgesplitst in deelstromen (grijs en zwart water*), of juist gemengd met andere afvalstromen.
Ook wordt het vaak dichtbij de bron verwerkt. De essentie van alternatieve sanitatiesystemen is dat je goed kijkt welke mogelijkheden de lokale situatie biedt. Hierdoor kunnen deze systemen goedkoper, effectiever en duurzamer zijn dan conventionele sanitatiesystemen. Nu of op de langere termijn.
Goedkoper?
Investeringen in riolering en afvalwaterzuivering zijn kostbaar. Soms zijn kostenbesparingen mogelijk door het toepassen van nieuwe sanitatie. Dit ligt in ieder geval voor de hand bij nieuwbouw die ver van bestaande rioolinfrastructuur afligt, of bij grote uitbreidingsplannen waarvoor de capaciteit van de bestaande zuivering flink moet worden uitgebreid. Ook in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid kan nieuwe sanitatie kostentechnisch voordelig uitpakken.
Effectiever?
In het afvalwater komen steeds meer microverontreinigingen voor, zoals geneesmiddelen, hormoonverstorende stoffen en microplastics, bijvoorbeeld in huidverzorgingsproducten. Nieuwe sanitatie is in dit opzicht een uitkomst, want afvalwaterstromen. Vaak bevatten deze deelstromen microverontreinigingen in veel hogere concentraties. Dit maakt het verwijderen van deze stoffen eenvoudiger, effectiever en daarmee ook goedkoper.
Duurzamer?
Zowel in Nederland als in internationaal neemt de aandacht voor duurzaamheid snel toe. Een belangrijk principe daarbij is ‘cradle-to-cradle’. Hierbij gaat het erom dat onderdelen van een product opnieuw gebruikt worden en er niets verloren gaat. De aandacht richt zich vooral op grondstoffen en energie. Nieuwe sanitatie maakt het eenvoudiger om energie (warmte) en grondstoffen (m.n. fosfaat en nitraat) terug te winnen uit afvalwater en dit opnieuw te gebruiken.
De Saniwijzer
Op Saniwijzer.nl kunnen belangstellenden alles lezen over hoe en waarom van vernieuwende vormen van het inzamelen en verwerken van afvalwater. Van de wet- en regelgeving rond het thema tot de technische achtergronden. Ook staan er interessante voorbeelden op van de wijze waarop je nieuwe sanitatie in verschillende situaties kunt toepassen. Of het nu gaat om een individuele woning of kantoor, een woonboot of een ziekenhuis. gebruikers kunnen zelf bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de website, door kennis en ervaringen in te brengen.
* Zwart water is een verzamelnaam voor met ziekteverwekkende stoffen verontreinigd afvalwater afkomstig is van toiletten. De term ‘zwart water’ slaat op de kleur die dit water na verloop van tijd krijgt door de biologische processen in dit water.
* Grijs water is een verzamelnaam voor licht verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke handelingen. Denk aan het water uit de keuken, douche en wasmachine. De term ‘grijs water’ slaat op de kleur die dit water na verloop van de tijd krijgt door de zeepresten die dit water bevat.