Sander Eijgenraam gestart als directievoorzitter Movares

Eijgenraam (54) studeerde Civiele Techniek aan de TU Delft en werkt sinds 1992 bij Movares. Hij vervulde daarbij diverse leidinggevende functies. De afgelopen jaren was Eijgenraam directeur van de divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra.

Movares, midden jaren negentig afgesplitst van spoorbedrijf NS, is ondermeer actief in de waterbouw. Eijgenraam verwacht dat de komende jaren weer ruimte is voor groei. Tegen het Financieel Dagblad zei hij “onder andere voor de waterwereld” meer opdrachten te verwachten. Hij wijst erop dat Movares heeft meegewerkt aan grotere projecten voor dijverzwaring  en –verbetering. “Daarmee staat de deur open naar meer klussen.”