De dijkversterking bij Hansweert moet vanwege het buitendijkse Natura2000-gebied geheel binnenwaarts worden uitgevoerd (foto: Scheldestromen).

Op 11 maart ondertekenden waterschap Scheldestromen en aannemerscombinatie Van Oord-KWS de samenwerkingsovereenkomst voor het project Dijkversterking Hansweert. De dijk moet over een lengte van ruim vijf kilometer worden versterkt om aan de huidige veiligheidsnorm te voldoen. Het consortium, het waterschap en ingenieursbureau Witteveen + Bos vormen het bouwteam dat de dijkversterking gaat voorbereiden en uitvoeren.

Het waterschap voert de regie en is het aanspreekpunt voor de omgeving en belanghebbenden. Witteveen + Bos maakt het ontwerp en verzorgt de benodigde vergunningen. Van Oord en KWS brengen hun kennis van en ervaring met grootschalige dijkversterkingsprojecten in. De aannemerscombinatie zal het Zeeuwse project naar alle waarschijnlijkheid ook gaan uitvoeren, maar daarvoor is nog geen contract getekend.

Complex en prijzig project
Het project Dijkversterking Hansweert is een complex project. Een gedeelte van de dijk ligt langs bewoond gebied. Ook grenst de dijk aan een Natura 2000-gebied. Dat laatste betekent dat er buitendijks niets mag gebeuren, zodat de versterking volledig binnenwaarts moet worden uitgevoerd. Dat alles heeft consequenties voor de kosten van het project. De dijkversterking gaat naar verwachting 95 miljoen euro kosten. Dat is 80 miljoen euro meer dan ruim drie jaar geleden werd gedacht. Eind 2016 werd de uitvoering geraamd op 15 miljoen euro. Een jaar later was dat opgelopen tot 67 miljoen, inclusief voorbereiding. Nu raamt het waterschap de investering op 95 miljoen euro. De noodzaak van binnenwaartse versterking betekent dat er extra investeringen nodig zijn om bijvoorbeeld huizen te sparen en wegen in te passen. Ook prijsstijgingen maken het project miljoenen duurder. Scheldestromen betaalt zelf 10 procent, het Rijk en de andere waterschappen de rest.

V.l.n.r: Rob van Koeveringe (KWS), Paul Vogelaar (Van Oord) en André Marinisse (waterschap Scheldestromen) ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst voor het project Dijkversterking Hansweert (foto: KWS).

Twee fasen
Het project bestaat uit twee fasen. Fase 1 omvat de bouwteamfase, waarbij de opdrachtgever en de aannemer gezamenlijk het ontwerp en de uitvoeringswijze vaststellen en de prijs en het contract formuleren. Het voornemen is om de aannemer van de bouwteamfase ook voor fase 2, de realisatiefase, te contracteren. De uitvoering begint in 2022. In 2024 vindt naar verwachting de oplevering plaats.

Illustratie: KWS