Samenwerking rond calamiteitenbestrijding waterveiligheid

De samenwerking behelst het delen en borgen van relevante kennis met betrekking tot watermanagement. Hiermee wordt het samen opleiden, trainen, oefenen, testen en evalueren mogelijk, wat bijdraagt aan de waterveiligheid in Nederland. Tijdens de bijeenkomst werden er gezamenlijk live demonstraties gegeven door medewerkers van Defensie (105 Geniecompagnie Waterbouw), Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Korps Mariniers
Eerder deze maand maakten burgemeester Aboutaleb en commandant Briggen van de Van Ghent-kazerne bekend dat het korps Mariniers de komende jaren steeds vaker zichtbaar zal zijn in Rotterdam. Zo wil de burgemeester dat de mariniers direct inzetbaar zijn bij een ernstige dijkdoorbraak. Rotterdam ligt in een kwetsbaar gebied. “Een paar weken hevige regenval en een gebied als Alexanderpolder komt in gevaar,” aldus de burgemeester in een bericht van RTV Rijnmond.