Samenwerking met China op het gebied van watermanagement

Tijdens een rondetafelconferentie, waarbij vanuit Nederland Rijkswaterstaat, Deltares, TU Delft en UNESCO-IHE waren vertegenwoordigd, werden afspraken gemaakt met het Chinese Ministerie van Water Resources om doorlopend en wederzijds van elkaar te leren. Ook werd een samenwerkingsverband aangegaan met het prestigieuze Nanjing Hydraulics Research Institute (NHRI).
Opschaling Nederlandse technieken
Nederland kan op het gebied van watermanagement veel ervaring in China opdoen, omdat de dijken in dit land aanzienlijk hoger en langer zijn. Nederlandse innovatieve technieken kunnen op deze manier ‘opgeschaald’ worden. Zo worden sinds 2012 in dijken rond de 5500 km lange Yellow River sensortechnieken uit Nederland toegepast. Met de Dijk Analyse Module (DAM) van Deltares worden alle gegevens doorberekend. 
Analyse Xinyi rivier
De afgelopen twee weken heeft Frans van den Berg (dijkenexpert Deltares) met een delegatie van Rijkswaterstaat de Huaihe River Commission (HRC) bezocht. Het doel was om het lopende project te evalueren en kennisuitwisseling en het verkennen van gezamenlijk onderzoek op het gebied van dijktechnologie. Het gaat hierbij om een Dijk Analyse Module (DAM) voor de Xinyi rivier, bijna 400 km ten noorden van Shanghai. De dijken van de Xinyi rivier beschermen ruim 6 miljoen mensen. Bij de eerste analyse is met slechts weinig informatie een succesvolle pilot uitgevoerd over een lengte van circa 100 km. In september komt een aantal Chinezen naar Nederland voor een cursus DAM en het verder uitwerken van de pilot. Voor volgend jaar staat een koppeling met het Flood Early WarningSystem (FEWS) op stapel.