Samenwerking knelpunt bij wateroverlast Kockengen

Net als in heel Nederland, kampte Kockengen en omgeving op 28 juli door ongekend zware regenval – met ernstige wateroverlast. In het dorp en de polders ten zuidoosten van Kockengen viel binnen een tijdsbestek van 48 uur, extreem veel neerslag (volgens het KNMI ca. 138 mm). Dat heeft het systeem van waterafvoer in dit gebied zwaar op de proef gesteld en is volgens het waterschap de Stichtse Rijnlanden  nog niet eerder voorgekomen. De regen zorgde voor ernstige wateroverlast in Kockengen en de omliggende polders, omdat het watersysteem de grote hoeveelheden regen niet kon verwerken. Het voorkomen van wateroverlast bij dit soort extreme buien is, volgens het waterschap, ook in de toekomst niet haalbaar.

Onvolkomenheden
Uit de evaluatie van Twynstra Gudde blijkt dat de aanpak van de forse wateroverlast een aantal onvolkomenheden heeft blootgelegd in de samenwerking tussen waterschap en gemeente, en de communicatie met inwoners. Zo werd er door de gemeente en het waterschap nauwelijk gecommuniceerd.Ook stonden stuwen open, waren gemalen verstopt en namen noch de gemeente noch het waterschap de telefoon op toen de brandweer belde.
Een van de aanbevelingen is om een gezamenlijk draaiboek te maken voor wateroverlastsituaties. Verder stelt de evaluatie dat gemeente en waterschap afspraken moeten maken over de communicatie en bij dit soort incidenten beter bereikbaar dienen te zijn voor de inwoners. Daarnaast wordt een aantal waterstaatkundige en procesmatige aanbevelingen gedaan.
Samen optrekken
Waterschap en gemeente nemen de aanbevelingen in het rapport ter harte en gaan daarmee aan de slag, meldt waterschap De Stichtse Rijnlanden in een reactie op de website.  Hierbij zullen de organisaties en inwoners uit Kockengen worden betrokken. Doel van de maatregelen is om wateroverlast in Kockengen beter te beheersen en de duur van de overlast te verkorten.
Driehonderd bewoners waren 22 september naar een bijeenkomst gekomen waar ze meer informatie over het rapport kregen. De boze bewoners leken met de uitleg van het waterschap geen genoegen te nemen, meldt RTV Utrecht. Met nam de de dijkgraaf kreeg de volle laag. Gedupeerde inwoners wilden weten waarom het overvloedige regenwater zolang in de straten en op de erven van boerderijen moest blijven staan. Ook vroegen ze zich af waarom er te weinig maatregelen waren genomen, nadat het KNMI had gewaarschuwd voor de zware buien.