Salttech weerlegt noodzaak extra apparatuur voor behandeling NAM-afvalwater

De toevoeging van deze processtappen maakt de zuiveringsoptie van Salttech volgens het bedrijf onnodig duurder. Uit berekeningen van de NAM, die door het adviesbureau Royal HaskoningDHV zijn opgesteld op basis van de offerte van Salttech, blijkt dat sec de DyVaR-technologie slechts 40 miljoen euro kost. Tijdens workshops van experts van Salttech, Royal HaskoningDHV, NAM en Shell, is gezamenlijk vastgesteld hoe de DyVaR-zuivering als onderdeel van een keten tot de gewenste resultaten kan leiden.
De totale kosten voor de hele afvalwaterzuiveringsinstallatie worden door Royal HaskoningDHV echter op 501 miljoen euro geraamd. Die totale kosten voor een hele afvalwaterzuiveringsinstallatie zijn volgens de berekeningen van de NAM opgesplitst in 229 miljoen euro voor de nieuwbouw van de installatie (CAPEX) en 272 miljoen voor 10 jaar bedrijfskosten (OPEX op basis van contante waardebenadering). 

Kosten deels onnodig

Volgens Salttech zijn de extra kosten voor de hele installatie deels onnodig. Zo voorzien de kostenberekeningen van de NAM voor de optie van een DyVaR-installatie, in onder meer een voorbehandeling om olie te verwijderen en in een ontzwavelingsbehandeling. Die extra onderdelen zijn volgens Salttech helemaal niet nodig. Als bewijs voert het bedrijf de bestaande DyVaR-installatie aan waarmee in Texas het afvalwaterwater van een schaliegaswinning wordt gezuiverd. Die heeft geen van beide behandelingsstappen en levert schoon drinkwater aan een nabijgelegen dorp.

Opbrengsten verkoop

Daarnaast verschillen de partijen van mening over de mogelijke opbrengsten van de verkoop van de brijn. Salttech’s DyVaR-technologie scheidt het afvalwater in een helemaal schone waterfractie en een brijn. Het brijn uit een DyVaR-installatie is heel droog en heeft dus al voordeel dat het makkelijk te vervoeren voor mogelijk hergebruik.
Salttech zegt dat het een afnemer heeft voor de zoutfractie. Tijdens het opstellen van het rapport voor de NAM zegt adviesbureau Royal HaskoningDHV contact te hebben gehad met Rijkswaterstaat. Uit dat contact bleek dat de afzet van het brijn weleens lastig zou kunnen omdat er op de markt een overaanbod is. Royal HaskoningDHV heeft daarom een zeer gering bedrag opgevoerd als mogelijk opbrengsten uit de verkoop.

Geen interesse

Salttech heeft, na het verschijnen van de berekening, kenbaar gemaakt dat het de NAM zou hebben aangeboden om voor 145 miljoen, gedurende 20 jaar, de hele zuivering van het afvalwater wil uitvoeren. Volgens Salttech heeft de NAM in deze design—build- operate (DBO) -constructie nooit interesse getoond.“Wij kunnen een installatie zonder voor- en nabehandeling bouwen en 30 jaar bedrijven voor 145 miljoen euro”, stelt Ben Nieuwe Weme van de NieuweWeme Groep.