SAIL moet zee aan urine opleveren

Dat op festivals urine wordt ingezameld is niet nieuw, wel dat de plassers zelf een stem hebben in wat er met hun urine gebeurt. Mannen die op SAIL komen plassen kunnen hun plasje specifiek doneren aan drie duurzame projecten in Amsterdam. Deze projecten (Polderdak Zuidas, WOW het plantagelab en de verticale schooltuin van de Sint Jansschool) zijn gelieerd aan Amsterdam Rainproof, een platform dat de stad bestand wil maken tegen wateroverlast als gevolg van steeds vaker voorkomende hoosbuien. Groenvoorzieningen op bijvoorbeeld daken en muren helpen regen op te vangen en maken de stad ook nog eens mooier. Het project met de grootste opbrengst urine ontvangt na SAIL zakken kunstmest om planten op daken of muren nog beter te laten groeien.
Alleen mannen kunnen meedoen omdat voor het recylcen het gebruik van urinoirs het meest praktisch is. De pure urine kan worden opgevangen in een plasgoot.

Fosfaatfabriek
Het streven is om in de vijf dagen van SAIL ruim 100.000 liter urine in te zamelen (100 m3). Dit wordt met putzuigers van Waternet in de avonduren naar de fosfaatfabriek in Amsterdam-West gebracht, waar de opbrengst van de urine van SAIL omgezet wordt in 140 kg struviet (meststof).

De waarde van urine
Urine bevat fosfaat, een steeds schaarser wordende meststof. Naar verwachting zullen de natuurlijke bronnen waar nu fosfaat wordt gewonnen over 30 jaar uitgeput zijn. Zonder fosfaat kan er geen enkel gewas groeien en daarom is het, gezien de groeiende wereldbevolking, erg belangrijk om over te gaan op hergebruik van bronnen. Waternet en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht winnen sinds 2013 fosfaat terug uit rioolwater in een speciale fosfaatfabriek in Amsterdam West. Met het fosfaat uit het Amsterdamse afvalwater kunnen jaarlijks 10.000 voetbalvelden worden bemest.

Struviet
Nadat rioolwater is gezuiverd blijft er uiteindelijk slib over. Van dat slib wordt eerst groen gas geproduceerd. Daarna kun je er struviet uit winnen. Dat gebeurt in drie grote tanks. Eerst wordt het slib kort belucht en daarna wordt er magnesiumchloride (een onschadelijk zout) aan toegevoegd. Hierna ontstaat struviet en doordat struviet zwaarder is dan het slib, zakt het naar de bodem. Vanuit de bodem van de tanks wordt het struviet afgetapt, afgespoeld en is het klaar om ingezet te worden als meststof.

Binnenkomst van de eerste schepen nabij het Stenen Hoofd

Update 25 augustus:
De gewenste 100.000 liter werd bij lange na niet gehaald. De teller bleef, ondanks het warme en daarmee drank- en plasrijke weer, steken op slechts 5.000 liter .“Minder dan gehoopt, want mannen kozen andere toiletten”, laat het waterschap via twitter aan Waterforum weten. Mogelijk speelde het ontbreken van tussenschotten tussen de plassende mannen in die keuze een rol.
Het project Polderdak Zuidas kreeg de meeste stemmen en wint de kunstmest.