RWZI in Papendrecht start met proef met PACAS-technologie

In het project Schone Maaswaterketen werken waterschappen en waterbedrijven rond de Maas samen aan verbetering van de waterkwaliteit. De partijen onderzoeken of het mogelijk is om op grote schaal de microverontreinigingen te verwijderen door actieve kool toe te voegen. Door toevoeging van actieve kool wordt er meer vuil uit het oppervlaktewater gefilterd, waardoor de kwaliteit van het water in de Maas toeneemt.

Ideale locatie
De zuiveringsinstallatie in Papendrecht is zeer geschikt om te dienen als proeflocatie, want het zuiveren van het rioolwater vindt plaats in twee volledig gescheiden, maar wel gelijke processen. Door de PACAS-technologie in één van de twee processen te gebruiken, kan er een goede vergelijking worden gemaakt.

Voordelen
Vooral op het gebied van kostenbesparing is de Papendrechtse pilot interessant. Naar verwachting gaan de kosten omlaag en neemt het rendement toe. Er worden meer resten van medicijnen en hormonen uit het afvalwater verwijderd. Directe poederkooldosering heeft als voordeel dat alle aanvoer wordt behandeld, inclusief regenweeraanvoer, terwijl bij nageschakelde technieken alleen de droogweeraanvoer wordt verwerkt.

Samenwerking
In het PACAS-project werken álle waterschappen en drinkwaterbedrijven in het Nederlandse Maasstroomgebied samen. De dertien projectpartners zijn de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta, Delfland, De Dommel en Rivierenland, Waterschapsbedrijf Limburg (met Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas), de drinkwaterbedrijven Brabant Water, Dunea, Evides Waterbedrijf en WML, Watercyclusbedrijf Waternet, Stowa en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. RIWA-Maas heeft een adviserende rol.