verwijdering medicijnresten
Op rwzi Garmerwolde komt een testfabriek voor de zuivering van medicijnresten (foto: Noorderzijlvest).

Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in het Groningse Garmerwolde komt een testfabriek die medicijnresten uit afvalwater haalt. Nu komen medicijnresten vanaf de zuiveringsinstallatie nog via het Eemskanaal in de Waddenzee terecht. In totaal wordt er 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in het pilotproject met de naam Regain dat drie jaar zal duren. Als de test slaagt, zal een volledig nieuwe fabriek gebouwd worden in Garmerwolde.

Het Waddenfonds subsidieert 1,2 miljoen euro. Regain is onderdeel van het Investeringskader Waddengebied (IKW), waarbij de waddenprovincies omvangrijke en meerjarige projecten financieren.  Als de proef in Garmerwolde slaagt, kan deze zuiveringstechniek ook elders in het Waddengebied worden ingezet.

Zuiveringstechnologie voor verwijdering medicijnresten

In de fabriek wordt onderzocht hoe medicijnresten uit het afvalwater gehaald kunnen worden. Regain wil de medicijnen met bacteriologische processen uit het rioolwater halen. Bij waterstromen waar dat niet of minder goed kan, gaat Regain onderzoeken hoe dit water kan worden hergebruikt, bijvoorbeeld als proceswater in de industrie. Het is de bedoeling dit water op termijn te leveren aan bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl. Die hoeven dan niet langer kostbaar en steeds schaarser wordend drinkwater te gebruiken.

Proceswater

Daarnaast zullen er eveneens duurzame technologieën worden ingezet om het gezuiverde afvalwater verder geschikt te maken als proceswater voor het bedrijfsleven. De kennis die wordt opgedaan zal worden gedeeld en verspreid in het gehele Waddengebied. Ook voor andere Waddenhavens als Harlingen en Den Helder en voor de Waddeneilanden, kan dit project een duurzame economische ontwikkeling stimuleren. Ook omdat proceswater vaak een belangrijke randvoorwaarde is voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Daarnaast biedt gerecycled rioolwater kansen voor de verdere ontwikkeling van waterstofindustrie.

Partners

Het project is een samenwerking van Waterschap Noorderzijlvest, watertechnologiebedrijf WLN, kennis- en informatiecentrum Centre of Expertise Water Technologie (CEW) en North Water.

Lees hier meer water nieuws