RWS benoemt Aline Arends tot manager implementatie Marktvisie

Arends wordt in haar nieuwe functie verantwoordelijk voor de implementatie van de Marktvisie bij Rijkswaterstaat. Ook treedt ze op als eerste contactpersoon voor marktpartijen.

De Marktvisie heeft als doel Rijkswaterstaat en al zijn partners uit het bedrijfsleven gereed te maken voor de toekomst. Door goede samenwerking en gezonde verhoudingen moet (financiële) ruimte ontstaan voor slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De Marktvisie is een gezamenlijk initiatief van opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, brancheverenigingen en de markt.

Arends werkt al langer voor Rijkswaterstaat. De laatste drie jaar als protfoliomanager Zee en Delta, daarvoor als afdelingshoofd Baggerwerkzaamheden. Voor haar komst naar Rijkswaterstaat bekleedde ze diverse functies bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Zo was ze beleidsmedewerker water ,projectleider Kust en Veiligheid en projectleider Delta.