RVO gaat beoordeling schadevergoeding waterramp Limburg herzien

beoordeling schadevergoeding
Overstroming in Valkenburg in juli 2022 (foto: Wikimedia Commons).

De Rijksdienst voor ondernemend Nederland gaat aanvragen voor schadevergoeding voor slachtoffers van de waterramp in Limburg meer eenduidig behandelen. RVO erkent dat niet alle gevallen gelijk zijn behandeld en gaat dat nu herstellen. De dienst verwacht dat dit in het voordeel van de gedupeerden zal uitvallen.

RVO is door het Rijk aangewezen als uitvoerende instantie voor de afhandeling van aanvragen voor de vergoeding van de waterschade die is ontstaan na de enorme regenval in Limburg in juli 2021. Het gaat hier om tegemoetkoming voor particulieren op grond van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (Wts). RVO gaat een herstelactie uitvoeren om alsnog op uniforme wijze de gedupeerden financieel tegemoet te komen.

Niet-verzekerbaar

De WTS is bedoeld voor een tegemoetkoming van redelijkerwijs niet verzekerbare schade. Volgens RVO is bij de uitvoering van de regeling echter in veel gevallen tegemoetkoming verstrekt voor schade die wel redelijkerwijs verzekerbaar was.
Bij de afhandeling van de schadegevallen is het begrip inboedel niet uniform toegepast en is het volgens de dienst voorgekomen dat de ene aanvrager wel een tegemoetkoming heeft ontvangen voor bijvoorbeeld tuinmeubilair en de andere aanvrager niet.
RVO gaat met terugwerkende kracht een ruimere definitie van inboedel hanteren maar tuinen (of bestrating), schade aan caravan, tuinhuis of boot, vallen daar nadrukkelijk niet onder.

  • RVO gaat beoordeling schadevergoeding waterramp Limburg herzien