Ruud Splitthoff nieuwe hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid


Ruud Splitthoff nieuwe hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Per 1 maart 2015 is Ruud Splitthoff begonnen als opvolger van Ineke van der Hee als hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat in West-Nederland Zuid (Zuid-Holland).
Het waternetwerk in dit gebied omvat: 256 km kanalen en rivieren waarvan 139 km hoofdtransportas, 45 km vaarweg in open water, 9 schutsluizen, 34 beweegbare en vaste bruggen, 278 km² oppervlaktewater, 25 km duinen, dijken en dammen, 3 stormvloedkeringen en 1 verkeersmanagementcentrale voor scheepvaart.