Ruimte voor de Waal zorgt voor kleinere overstromingskans bij Nijmegen

Door de maatregel is de kans op overstroming voor Nijmegen en het gebied stroomopwaarts nu en in de nabije toekomst veel kleiner geworden. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht en vernauwt zich hier als een flessenhals. Bij hoogwater kan de rivier het water niet verwerken. Om de bewoners te beschermen tegen overstromingen is de dijk 300 meter landinwaarts gelegd en is een vier kilometer lange nevengeul gegraven. Hierdoor is in hartje stad een eiland ontstaan. Drie nieuwe bruggen verbinden het eiland met Nijmegen-Noord. De werkzaamheden zijn gestart in januari 2013. Vanwege de waterveiligheidsmaatregelen moesten vijftig huishoudens verhuizen.

Rivierenpark

Housewarming
Als alle werkzaamheden zijn afgerond, op 28 maart 2016 (Tweede Paasdag), kan iedereen kennis maken met dit nieuwe stuk stad. Op die dag, bij de start van het buitenseizoen, vinden er op en rond het eiland verschillende activiteiten plaats die de mogelijkheden van het nieuwe rivierenpark laten zien.

Nijmegen omarmt de Waal
In Nijmegen zijn de beide oevers van de Waal volop in ontwikkeling. Ruimte voor de Waal is één van de projecten bij de rivier de Waal waardoor het gezicht van de stad ingrijpend verandert. Sinds eind 2013 verbindt de beeldbepalende nieuwe stadsbrug De Oversteek Nijmegen West met Nijmegen Noord. Nijmegen Noord wordt verder ontwikkeld met woningbouw en centrumgebied Hof van Holland. In Nijmegen West wordt het industriegebied getransformeerd tot woongebied Waalfront. Tot slot krijgt ook de Waalkade een facelift. Deze projecten maken dat de rivier niet langer langs, maar door Nijmegen stroomt: ‘Nijmegen omarmt de Waal’.