Ruimte voor de Rivier: ‘Isala Delta’ krijgt opdracht voor realisatie IJsseldelta

Het IJsseldelta-project bestaat uit twee maatregelen. In de eerste plaats de Zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van zeven kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept. En in de tweede plaats de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Met de realisatie wordt ook de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving verbeterd. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. In het Reevediep wordt ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur met fiets-en wandelpaden gerealiseerd. Er komt een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart en op een klimaatdijk ontstaat ruimte voor een nieuwe woonwijk voor Kampen. 
Start uitvoering
De voorbereidingen van de uitvoering gaan deze maand al van start met het uitwerken van de ontwerpen en het zorgen voor diverse uitvoeringsvergunningen. Vanaf medio 2015 starten de baggerwerkzaamheden. Volgens de huidige planning is eind 2016 de maatregel Zomerbedverlaging afgerond. Eind 2019 is het totale project (fase 1) klaar. “Ik heb vertrouwen dat Boskalis en Van Hattum en Blankevoort deze opdracht deskundig zullen uitvoeren en oog hebben voor de impact van de werkzaamheden op de omgeving”, zei Jan Hendrik Dronkers directeur-generaal van Rijkswaterstaat maandagavond 15 september tijdens de ondertekening van het contract.
Dialoog
In het aanbestedingsproces van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is gebruik gemaakt van de zogenoemde ‘concurrentiegerichte dialoog’.  In een vroeg stadium voeren de opdrachtgevers dialooggesprekken met alle gegadigden. Het rendement van de dialooggesprekken was zichtbaar in de aanbiedingen. De combinatie ‘Isala Delta’ voelt zich verbonden met de regio Kampen en omgeving. “In dit gebied wordt de komende jaren flink ingegrepen. Wij zijn hierin een belangrijke schakel. ‘Isala Delta’ gaat ervoor zorgen dat ook in de toekomst bewoners hier veilig te kunnen wonen, werken en leven”, aldus de directieleden van de combinatie Pim van der Knaap en Stefan Weghorst.
Berging schip IJsselkogge
Tegelijkertijd met de contractondertekening van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta startte Rijkswaterstaat met de aanbesteding voor het bergen en conserveren van het schip de IJsselkogge gestart. In het eerste kwartaal van 2015 wordt bekend aan wie deze opdracht wordt gegund, waarna in de periode zomer-najaar 2015 de berging begint. De IJsselkogge, die nu nog in de bodem van de IJssel ligt, moet volgend jaar wijken voor de uitvoering van de zomerbedverlaging. 
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is één van de 34 projecten van het landelijke programma Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, waarmee het rivierengebied in Nederland veiliger en mooier wordt gemaakt. Alle grote Ruimte voor de Rivierprojecten zijn nu in uitvoering.