Royal HaskoningDHV ziet toekomst met vertrouwen tegemoet

Erik Oostwegel, voorzitter van de Raad van Bestuur: “In het eerste halfjaar hebben we een sterkere focus gelegd op projectacquisitie en dit heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Onze orderportefeuille laat een groei zien van 8% en een daarmee gepaard gaande hogere bezettingsgraad op de langere termijn.” 
 
Toonaangevende projecten
In het afgelopen halfjaar heeft Royal HaskoningDHV een aantal toonaangevende projecten gewonnen. Vandaag maakt het bedrijf bekend dat de Nederlandse ambassade in Jakarta Royal HaskoningDHV een omvangrijk project heeft toegekend, het Urban Sanitation Development Programme Phase 2 waardoor de gezondheid van miljoenen mensen in Indonesië zal verbeteren. Dit project biedt ondersteuning aan zo’n 100 lokale overheden in 10 Indonesische provincies om oplossingen op het gebied van huishoudelijk afval- en afvalwaterverwerking versneld te implementeren. Het project draagt bij aan het nationale programma van de Indonesische overheid om in 2019 universele toegang tot sanitatie te verwezenlijken – op dit moment leeft nog 40% van de Indonesiërs zonder waardoor zij voortdurend het risico lopen op vermijdbare ziekten als diarree en cholera. Royal HaskoningDHV richt zich enerzijds op de ondersteuning van lokale overheden bij het plannen van hun sanitatieprogramma’s en het versneld uitvoeren ervan, en anderzijds op het creëren van bewustwording bij de bevolking over het belang van sanitatie. Deze gecombineerde aanpak is in de eerdere fase van het project succesvol gebleken: lokale gemeenschappen zien in toenemende mate het belang van goede sanitatie, vragen er daarom zelf om en zijn bereid ervoor te betalen, terwijl lokale overheden bereid zijn deze diensten te leveren.
 
Het Indonesische sanitatieproject is een voorbeeld van de oplossingen die Royal HaskoningDHV biedt voor toenemende wereldwijde uitdagingen op het gebied van de groeiende wereldbevolking en de gevolgen voor onze stedelijke gebieden; de vraag naar schoon drinkwater, water management en waterveiligheid; de toenemende druk op verkeer en vervoer; de beschikbaarheid van grondstoffen, de vraag naar energie en anders omgaan met afval. 
 
Naast de recente projectaanwinst in Indonesië won Royal HaskoningDHV in het afgelopen halfjaar een aantal andere omvangrijke projecten in dit kader, zoals het projectmanagement van het nieuwe Canal Seine-Nord Europe in Frankrijk (joint venture), milieuadvisering bij de uitbreiding van het Kentish Flats windpark voor de kust van Kent (VK). Voor Mexico City’s nieuwe internationale luchthaven verkreeg het bedrijf de opdracht voor het ontwerp van de start- en landingsbanen, taxibanen, platforms en bijbehorende gebouwen (joint venture).
Vooruitzichten
De business lines Aviation, Maritime & Waterways, Buildings, en Industry, Energy & Mining hebben in het eerste halfjaar gezonde groei gerealiseerd. De business lines Infrastructure en Planning & Strategy tonen tekenen van herstel met grote infraprojecten in Nederland in de pijplijn. De business line Rivers, Deltas & Coasts ziet een toename van landaanwinnings- en waterfrontprojecten in het Midden-Oosten en Azië. De business line Water Technology blijft goed presteren met de verkoop van de Nereda® afvalwaterwaterzuiveringstechnologie.
 
In lijn met de strategie blijft de aandacht in de tweede helft van 2015 gericht op groei in Azië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Afrika. Door middel van een sterkere klantfocus en enkele organisatie-aanpassingen maakt Royal HaskoningDHV zich gereed om de aantrekkende economische groei optimaal te benutten.
 
Kengetallen eerste halfjaar 
De omzet in het eerste halfjaar is met € 2 miljoen gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2014, voornamelijk als gevolg van de verkoop van de Industrial Engineering-activiteiten begin 2015. De in 2014 ingezette stijgende lijn in de operationele marge is voortgezet, echter als gevolg van enkele eenmalige projectverliezen daalden het operationeel resultaat en de nettowinst. De nettowinst werd daarnaast beïnvloed door reorganisatie van enkele onderdelen. Door verbeterd projectmanagement en toepassing van Leanprincipes wil Royal HaskoningDHV de operationele marge herstellen.