Royal HaskoningDHV versterkt leiderschap met Maartje Wise Hoevenaars en Esther Bosman

Royal HaskoningDHV heeft zijn focus op de Nederlandse watersector verder versterkt met de benoeming van Maartje Wise Hoevenaars, die verantwoordelijk wordt voor de ecologie en watersysteem activiteiten in Nederland, en Esther Bosman, die zich gaat inzetten voor waterveiligheid en de maritieme sector. De gezamenlijke focus van Maartje en Esther zal liggen op resilience via het bijdragen aan een veilige, gezonde en klimaatbestendige samenleving.

Maartje Wise-Hoevenaars werkt al ruim 24 jaar voor Royal HaskoningDHV. Ze kan bogen op diepgaande kennis en ervaring op het snijvlak van klimaatadaptatie en watertechnologie, zowel in Nederland als internationaal. Maartje Wise-Hoevenaars wordt verantwoordelijk voor alle ecologische, drinkwater, waterketen en watersysteem activiteiten in Nederland. Over haar nieuwe rol zeg ze: “Onze snel veranderende wereld, met complexe maatschappelijke uitdagingen, vraagt om duurzame, integrale en inclusieve oplossingen. Die ontwikkelen we in de ‘gouden driehoek’, samen met de wetenschap en publieke partners. Onze Ephyra®-technologie is een treffend voorbeeld. Daarmee wordt het mogelijk om kosteneffectief meer slib te vergisten en tot 75% meer biogas te produceren. Ik verheug me erop om mijn bijdrage te leveren.”

Esther Bosman werkt inmiddels ook 24 jaar bij Royal HaskoningDHV, waarvan 17 jaar in leidinggevende functies in de watersector. Zij kijkt ernaar uit zich te verbreden in de maritieme wereld. Esther Bosman gaat zich inzetten voor alle waterveiligheid en maritieme activiteiten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. “We kunnen de water- en maritieme uitdagingen alleen samen aangaan, het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat doen we met alle kennis en ervaring die wij in huis hebben, zonder grenzen tussen disciplines, in co-creatie met onze opdrachtgevers. Daar ga ik voor. Want zo geven we samen vorm en inhoud aan ons motto: enhancing society together.”

In de watertechnologie-sector ontwikkelt, ontwerpt en implementeert Royal HaskoningDHV slimme maatwerkoplossingen voor drinkwater en afvalwater, met circulariteit als sleutelbegrip. Duurzaamheid en integraliteit zijn het vertrekpunt. De oplossingen zorgen voor vermindering, hergebruik en recycling van grondstoffen en materialen.