Royal HaskoningDHV partner Hoogheemraadschap van Delfland bij implementatie assetmanagement

De consultants van Royal HaskoningDHV en Delfland werken nauw samen bij vier samenhangende onderdelen van het ontwikkelproces. Zij gaan de betrokken medewerkers ondersteunen bij het inrichten en operationaliseren van de ‘Asset Manager rol’. Dat is de rol die de regie voert over het beheerproces. Daarnaast begeleidt Royal HaskoningDHV het proces om te komen tot een Delflandse ambitie op het gebied van asset management en het bepalen van de stappen die nodig zijn om die ambitie te realiseren. 
 
Royal HaskoningDHV begeleidt ook een aantal pilots waarbij medewerkers van het Hoogheemraadschap verschillende aspecten van asset management kunnen ervaren. Verder zal Royal HaskoningDHV groepen medewerkers van Delfland trainen in de basisbeginselen van professioneel asset management.

Gemaal Holierhoekse en Zouteveense polder. © Hoogheemraadschap van Delfland

(Persbericht Royal HaskoningDHV, mei 2016)