Op het 850 hectare groot chemisch industriecomplex Chemelot ligt 195 kilometer rioolleiding die aan vernieuwing toe is (foto: Wikimedia Commons).

Royal HaskoningDHV en Sitech Services hebben een nieuwe samenwerkingsvorm afgesproken voor het assetmanagement van Chemelot in Limburg. “Een van de onderwerpen is de vernieuwing van het verouderde rioolsysteem. Ook kijken wij naar nieuwe inspectietechnieken om de kwaliteit van de bufferbakken voor het afvalwater van de plants te waarborgen”, zegt Koen Ruiter, projectdirecteur Chemelot van Royal HaskoningDHV.

De samenwerking is gericht op meer innovatie en intensievere samenwerking tussen beide partijen om Chemelot als chemiesite optimaal en concurrerend te laten functioneren. Op het 850 hectare groot chemisch industriecomplex in Geleen staan meerdere fabrieken en ligt 195 kilometer rioolleidingen. De fabrieken lozen hun afvalwater op verschillende rioolsystemen. Uiteindelijk komt het afvalwater via een hoofdriool bij de biologische afvalwaterzuivering (IAZI) van Sitech Services buiten het terrein. De IAZI kwam de afgelopen jaren in het nieuws door de lozing van pyrazool in de Maas.

Vernieuwing rioolleidingen
Sommige gedeeltes van de rioolleidingen zijn volgens Ruiter verouderd en aan vernieuwing toe. Royal HaskoningDHV en Sitech Services werken samen met aannemers en leveranciers aan vernieuwingen, zoals relining. Hierbij krijgt het riool een nieuwe binnenkant door middel van een kousmethode. Hierbij wordt de kous wordt met een drukvat in een bestaande rioolleiding uitgerold. Na het inbrengen wordt de kous met warm water gevuld. Door de temperatuurstijging hardt het materiaal uit en is het riool gerenoveerd.

Inspectie bufferbakken
Beide partijen onderzoeken nu ook technieken om de kwaliteit van de bufferbakken in kaart te brengen. Hierin is het afvalwater van de plants opgeslagen als de IAZI niet volledig operationeel is omdat de bacteriën het afvalwater niet kunnen verwerken door incidenten. Deze bufferbakken moeten regelmatig worden geïnspecteerd om te voorkomen dat het afvalwater in het grondwater terechtkomt. De bufferbakken bestaan uit gaten in de grond met een paar lagen folie waarvan nu het weerstandsverlies kan worden gemeten om eventuele beschadigingen voortijdig op te sporen.

Regenwater infiltreren
Royal HaskoningDHV en Sitech Services werken verder al enige tijd aan een Deltaplan voor Chemelot om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Het beleid is erop gericht dat de bedrijven op het terrein het hemelwater zoveel mogelijk opvangen en in de bodem infiltreren om overbelasting op het rioolsysteem bij hevige regenbuien te reduceren.
De kennis die de beide partijen in de nieuwe contractvorm opdoen, is volgens Ruiter ook toepasbaar voor de moederbedrijven van de chemieplants die in het buitenland zijn gevestigd, zoals SABIC en andere sites in Nederland of Europa. Daarnaast werken de partijen aan een systeem om de kennis te borgen van de ervaren medewerkers op Chemelot die met pensioen gaan.

Sitetech 

Sitech Services weerspreekt dat er sprake is van een verouderd rioolstelsel en meent dat het riool nog in een zeer goede staat verkeerd. Op sommige punten zal volgens Sitech Services wel een relining nodig zijn, maar voor Sitech Services is het project vooral een verdere optimalisatie. Zo ontwikkelen Royal Haskoning en Sitech Services innovatieve monitoringssystemen op basis van sensoren om de betrouwbaarheid van data analyse voor voorspellend onderhoud te optimaliseren voor het rioolsysteem.

Lees hier het persbericht