Rotterdamse haven heeft nieuwe verdienmodellen nodig om water te besparen

Van Dooren pleit in een recent artikel in de Havenkrant voor nieuwe verdienmodellen in de Rotterdamse haven om de overgang naar een circulaire economie te bespoedigen. Volgens het hoofd energie en procesindustrie van het Havenbedrijf Rotterdam is het zaak om waterbedrijven door middel van ‘incentives’ te prikkelen om zo efficiënt mogelijk met water om te gaan.
Sales- en marketingmanager Chris Roubos van Evides Industriewater staat positief tegenover de suggestie van Van Dooren. “Het is wellicht een interessante manier om in de toekomst op deze manier zaken te doen. Daarom kijken wij er samen met het Havenbedrijf naar. Alleen afrekenen op basis van de geleverde hoeveelheden kubieke meters water is inderdaad te beperkt, zoals Van Dooren terecht stelt.”

Waterketen
Evides Industriewater wil volgens Roubos graag verder in de waterketen opschuiven om meer toegevoegde waarde aan industriële klanten te bieden. “Nu leveren wij voornamelijk proceswater aan klanten die er bijvoorbeeld zelf de koeltorens mee voeden. Sommige klanten voegen er zelf, of met behulp van een andere partij, chemicaliën aan toe die ze nodig hebben voor het productieproces. Wanneer wij bijvoorbeeld op een efficiënte manier de dienst koeling kunnen verzorgen, voeg je waarde toe waarvoor je extra geld kunt vragen”, stelt Roubos.

Waarde bieden
Evides Industriewater levert volgens Roubos steeds vaker niet alleen proceswater, maar juist het type water dat industriële klanten nodig hebben. “Denk bijvoorbeeld aan gedemineraliseerd water voor de chemische industrie. Wij proberen dat zo efficiënt mogelijk aan te leveren. En dan kan het voorkomen dat wij hier minder water voor nodig hebben dan voorheen, maar uiteindelijk meer waarde bieden.”

DemiWaterPlant
Roubos verwijst naar de voorzuivering van de DemiWaterPlant in de Botlek die in september 2012 in gebruik is genomen. Deze stelt Evides Industriewater in staat om het Brielse meer water als bron te benutten, in plaats van drinkwater, voor het produceren van gedemineraliseerd water voor industrie in de Botlek. Zo wordt bijna de gehele havenindustrie op duurzame wijze en met de nieuwste technologieën van hoogwaardig gedemineraliseerd water voorzien.

Infrastructuur
Evides Industriewater ziet volgens hem ook een duidelijke rol voor de overheid weggelegd om de overgang naar een circulaire economie in de Rotterdamse haven te versnellen. Rein Willems, sinds vorig oktober 2015 voorzitter van het ‘Kernteam versterking industriecluster Rotterdam/Moerdijk’, pleitte eerder voor actie in de Rotterdamse haven om te voorkomen dat het petrochemische cluster door toenemende internationale concurrentie en stengere milieueisen in gevaar komt. “Het kost naar verhouding veel geld om infrastructuur in de grond te leggen”, benadrukt Roubos. “De overheid zou hier financieel aan bij kunnen dragen.”