Rotterdam verving in 2014 meer riolen dan ooit

In een stad waar bereikbaarheid ondanks alle werkzaamheden voorop staat, is 47,2 km “een niet geringe prestatie”, stelt de gemeente in een persbericht. Het resultaat is mede te danken aan een goede voorbereiding de afgelopen jaren, de gebiedsgerichte aanpak en een soepele samenwerking tussen betrokken partijen. 
In vijf jaar tijd moet er in totaal 190 km aan riolering in de stad vervangen zijn. Deze doelstelling is gebaseerd op de totale lengte van het Rotterdamse rioolstelsel (circa 2.500 km) en een gemiddelde levensduur van riolen van circa 60 jaar. Als in 2015 nog 41 km wordt vervangen, dan is de totale opgave van 190 km gerealiseerd. 
Droge voeten 
In het grotendeels bebouwde en verharde stadscentrum wordt het grootste deel van het hemelwater afgevoerd via de riolering. Een goed werkend rioleringssysteem is daarom van groot belang voor de stad. Als het heel hard regent, kunnen de singels en de riolering het aanbod van water niet altijd tijdig verwerken. Dat kan leiden tot wateroverlast in kelders en souterrains en zelfs tot water op straat. Zodra het riool helemaal vol staat, is het mogelijk om water vanuit het riool over te storten naar de rivieren en de singels. Maar dit heeft als nadeel dat het ten koste gaat van de waterkwaliteit. Om dit te voorkomen moet het rioleringssysteem goed functioneren. Ook in Rotterdam kan wateroverlast optreden, dus 100% garantie op altijd droge voeten kan de gemeente niet geven. Maar het resultaat over 2014 draagt hier wel aan bij. 
Innovatie
Om de druk op het watersysteem verder te verlichten werkt Rotterdam aan innovatieve manieren van waterberging. Voorbeelden daarvan zijn de waterbergingen in combinatie met ondergrondse parkeergarages en de waterpleinen, die bij neerslag dienst doen als wateropvangbassins. Ook groene daken kunnen neerslag tijdelijk opslaan. 
De komende jaren implementeert de gemeente een nieuwe manier van beheer, ook wel ‘assetmanagement’ genoemd. Die moet ervoor zorgen dat Rotterdam nog meer dan in het verleden haar budgetten besteedt aan díe maatregelen met het meeste resultaat voor de stad. Met deze methodiek kan de gemeente het watersysteem nog slimmer, sneller en goedkoper beheren.