Rotterdam uitgeroepen tot meest waterbestendige stad

Europese steden voeren de lijst aan, met maar liefst zeven steden in de top 10. Nederland heeft naast Rotterdam ook Amsterdam op een derde plek, als een mooie voorbeeldstad van goed waterbeheer. De hoofdstad eindigde op de derde plaats. Dat goed waterbeheer in Europa niet vanzelfsprekend is, toont de relatief lage plaats van steden als Londen (21) en Rome (28). Onderaan de lijst prijken steden als Nairobi, Jakarta, Manila, Mumbai en New Delhi.

Voorbereid op klimaatverandering
Rotterdam behaalt de hoogste overall score. De ranking op de deelgebieden van waterbescherming(1), -efficiency (15) en -kwaliteit (16) worden daartoe bij elkaar opgeteld. Rotterdam wint ondermeer punten met de instelling van een chief resilience officer, een speciale functionaris die belast is met het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering. De havenstad deelt haar kennis bovendien met andere steden in het Connecting Delta Cities-programma en in het Rotterdam Center for Resilient Delta Cities. Aansprekende wateroplossingen zijn het drijvende waterpaviljoen en de verdiepte speeltuinen en  parkeergarages die zijn ingericht om overtollig regenwater op te vangen. Ook is er een wateropvang onder het Station Rotterdam Centraal. Samen met Evides wordt gewerkt aan hergebruik van industrieel afvalwater.

Deel van de top 50 van de wereld. © Sustainable Cities Water Index.

Economische betekenis
“Een hoge score is niet alleen gunstig voor de inwoners, die kunnen rekenen schoon drinkwater en droge voeten’’, aldus Frank Goossensen, bij Arcadis verantwoordelijk voor de Europese wateractiviteiten. „Het heeft ook een belangrijke economische betekenis. Bedrijven vestigen zich eerder steden die goed zijn voorbereid op de toekomst. Als het risico op problemen klein is en er voldoende water is om aan alle – ook industriële – behoeften te voorzien, zijn bedrijven eerder geneigd juist daar te investeren.’’
 
Azië
Maar niet overal zijn de ontwikkelingen binnen water positief. Een minder goed ontwikkeld rioleringsstelsel en onvoldoende mogelijkheden om afvalwater te behandelen zorgen voor veel Aziatische steden aan de onderkant van de index. New Delhi (50), Mumbai (49) en Manila (48) staan als laagste genoteerd. Bovendien ziet deze regio zich ook geconfronteerd met de enorme opgave om de snelle bevolkingsgroei goed op te vangen. Rio de Janeiro staat op nummer 44. In die stad – waar deze zomer de Olympische Spelen worden gehouden – zijn flinke investeringen nodig om de kwaliteit van het water te verbeteren. In die stad gaat het niet alleen om rioleringen, maar ook om afvalwaterbehandeling.

De Sustainable Cities Water Index werd woensdag 11 mei bekendgemaakt tijdens de internationale klimaatbijeenkomst in Rotterdam.