Bron foto: website Unie van Waterschappen

Op Wereldwaterdag (22 maart) maakte de Gemeente Rotterdam, Rotterdam Ahoy en Hago Nederland bekend te starten met een ondergrondse waterbuffer (UWB) ofwel een systeem om regenwater op te vangen, op te slaan, te filteren, en te hergebruiken. Hiermee willen ze jaarlijks 20.000 kuub regenwater hergebruiken.

Door klimaatverandering neemt de kans op overlast en schade door hevige neerslag, hitte, droogte en overstromingen toe. Het Rotterdams WeerWoord bereidt samen de stad voor op een extremer klimaat. Om wateroverlast te verminderen en meer regenwater te hergebruiken, is de urban waterbuffer ontwikkeld. Er worden verharde oppervlaktes afgekoppeld van het riool en het regenwater gaat naar de waterbuffer.

Werking ondergrondse waterbuffer

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid wordt de Gooilandsingel opnieuw ingericht. De straat verandert in een groene stadsboulevard speciaal voor voetgangers en fietsers. Onder de Gooilandsingel wordt een zogenaamde krattenberging gemaakt, waarin water van het dak van Winkelcentrum Zuidplein en de Gooilandsingel wordt opgevangen. In totaal gaat het om een oppervlakte van 4,8 hectare. Bij een forse regenbui van 50 mm levert dat 2.400 kuub water op.
Nadat het water is opgevangen in de krattenberging wordt het gezuiverd met planten en vervolgens diep in de ondergrond opgeslagen waarna het kan worden hergebruikt. Van het opgevangen water kan er naar verwachting jaarlijks 20.000 kuub hergebruikt worden.
Ahoy wil het water uit de waterbuffer gebruiken voor glasbewassing en schoonmaak van vloeren; dat uitgevoerd zal worden door Hago, haar partner op het gebied van schoonmaak. Bij de nieuwe Pathé bioscoop in 2024 zal het water worden gebruikt voor de toiletspoeling. Daarmee wordt in totaal jaarlijks 15.000 kuub drinkwater bespaard.

Waterbuffer Sparta-stadion

In 2018 opende de gemeente Rotterdam vanuit het Rotterdams Weerwoord, waar het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en Evides bij zijn aangesloten, een ondergrondse waterbuffer op het Spartaplein, voor de levering van water voor het Sparta-stadion. In totaal kan de waterbuffer 1,4 miljoen liter water opvangen. De waterberging onder het Cruyff Court kan circa 30 millimeter neerslag vanaf ongeveer 4 hectare straten, daken en pleinen opvangen. Hierdoor wordt de kans op wateroverlast op straat verminderd. Een compact plantenvak bestaande uit een natuurlijk zandfilter met riet en zegge zorgt vervolgens voor de zuivering van het verzamelde regenwater. Daarna wordt het gezuiverde water op 20 meter diepte in een zandlaag opgeslagen via een waterput. Dit water wordt later weer opgepompt en gebruikt voor het besproeien van de grasmat van het Sparta-stadion en voor verkoeling via het plantenvak en een speelvoorziening met water op het plein.

Piekafvoer verminderen

Andere waterbergingen zijn hoofdzakelijk bedoeld om de piekafvoer te verminderen. De waterberging kan dan tijdelijk regenwater opvangen bij hevige, langdurige buien.
Zo is de ondergrondse waterberging Museumparkgarage één van de maatregelen uit Waterplan 2 Rotterdam, die gemeente Rotterdam en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hebben getroffen om wateroverlast in het centrum van Rotterdam te beperken. Zonder de ondergrondse waterberging is er gemiddeld tien keer per jaar sprake van overstorten. Dat betekent dat er water vanuit het riool, regenwater vermengd met afvalwater, in de singels stroomt. Hierdoor ontstaat stankoverlast en vissterfte. Met de OWB komt deze situatie nog maar eens per twee jaar voor. De waterkwaliteit in de singels is daarmee aanzienlijk verbetert.
Als het hard regent kan de OWB in ongeveer 30 minuten helemaal worden gevuld. Tegelijkertijd stroomt het riool voor de helft leeg en kan dan opnieuw het regenwater opvangen. Zodra het riool leeg is, zorgen twee pompen ervoor dat de OWB wordt leeggepompt en het water weer teruggaat naar het riool en daarna de afvalwaterzuivering. De pompen hebben een capaciteit van 900 kubieke meter per uur en dat betekent dat de OWB na ongeveer 10 uur weer leeg is.