Rotterdam en Jakarta wisselen twee jaar lang kennis uit over water

In Jakarta daalt de bodem doordat drinkwater wordt ingewonnen door het onttrekken van grondwater. Op sommige plekke daalt de bodem wel 15 centimeter per jaar, waardoor deze is gedaald tot onder zeeniveau. Jakarta heeft te maken met dreiging van overstromingen vanuit de rivieren en de zee. Kennis van het dagelijks waterbeheer in Rotterdam kan bijdragen om de problemen in Jakarta te beheersen, stellen de initiatiefnemers. 
Deltagebieden
De klimaatverandering heeft wereldwijd enorme gevolgen voor miljoenen mensen in de laaggeleden deltagebieden. Bewoners krijgen te maken met een stijgende zeespiegel, rivieren veranderen, er treden veranderingen op in het grondwaterpeil en in de neerslag. Twaalf deltasteden hebben zich aangesloten bij het netwerk Connecting Delta Cities, een Rotterdams initiatief. Deltasteden Tokyo, Ho Chi Minh City, Jakarta, Londen, Hong Kong, Melbourne, New York, New Orleans, Rotterdam, Kopenhagen, Venetië en Singapore werken samen en delen kennis en ervaringen om de veiligheid en leefbaarheid in de delta’s te verbeteren. Burgemeester Aboutaleb: ‘Het is belangrijk dat we wereldwijd samenwerken om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Het uitwisselingsproject met Jakarta past hier goed in. De Rotterdamse visie is dat klimaatverandering naast bedreigingen kansen biedt: door tijdige en slimme oplossingen kan de economie groeien en de stad aantrekkelijker worden. Wij delen graag onze kennis op dit gebied.’
Samenwerking
In het uitwisselingsprogramma ‘Dutch Training & Exposure Program Rotterdam – DKI Jakarta’ werken Jakarta, de gemeente Rotterdam, Nuffic-Neso Indonesia, de Hogeschool Rotterdam, de Nederlandse ambassade in Jakarta en het Hoogheemraadschap van Delfland samen. Het tweejarige programma richt zich op het uitwisselen van kennis tussen de steden op gebied van stedelijk waterbeheer door het uitzenden van trainees van Jakarta naar de gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap.