Rogier van der Sande en Marian Jager nieuwe bestuursleden waterrecreatie Nederland

Patrick Poelmann, dijkgraaf van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, heeft begin juni zijn plek in het bestuur van Waterrecreatie Nederland na 8 jaar overgedragen aan Rogier van der Sande, dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland, en Marian Jager, dagelijks bestuurslid van Wetterskip Fryslân.Waterrecreatie Nederland is een netwerkorganisatie die streeft naar het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Patrick Poelmann vertegenwoordigde de waterschappen de afgelopen 8 jaar in het bestuur van de stichting. Rogier van der Sande en Marian Jager zetten zijn werk voort. Zo nodig houden ze ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op de hoogte over de ontwikkelingen op het gebied van waterrecreatie.