Rode Kruis tevreden over eerste oefening burgernetwerk in Dordrecht

Afgelopen zaterdag bootste bootst het nieuwe burgerhulpnetwerk Ready2Help van het Nederlandse Rode Kruis een overstroming na in Dordrecht. Daarbij ging de organisatie uit van een scenario waarin op vrijdag een zware storm over Dordrecht trok. Het waterpeil rond Dordrecht steeg tot een uitzonderlijke 2,87 meter boven NAP. Dankzij de dijken bleven de meeste wijken in Dordrecht droog, maar in gebieden die niet beschermd zijn, ontstond wateroverlast. Om de bewoners van deze buitendijkse gebieden te ondersteunen bij het opruimen van hun wijk werd de hulp van het burgerhulpnetwerk Ready2Help ingeroepen.

Trending topic
Tijdens de oefening hielpen vrijwilligers afgewaaide takken opruimen, zandzakken plaatsen en modder wegscheppen om zo de woonwijk weer bewoonbaar te maken. Tegelijk met de praktijkoefening oefende het Rode Kruis met de signalering van noodberichten op sociale media tijdens een inzet. Zo liet de organisatie een aantal twitteraars enkele fictieve tweets versturen alsof ze betrokken waren bij de ramp. De oefening was in Nederland tijdelijk het meest besproken onderwerp op Twitter (trending topic).