zoetwatervoorziening-robuust
Foto: het huidige gebied van de Reigerbergsche polder (gearceerd) en het oorspronkelijke zoekgebied van het onderzoek (website waterschap Scheldestromen).

Er komt mogelijk een uitbreiding in de zoetwatervoorziening bij Rilland in de provincie Zeeland. Waterschap Scheldestromen presenteerde, na overleg met ZLTO Zuid-Beveland-Oost, de onderzoeksresultaten en het schetsontwerp aan geïnteresseerden op 18 augustus. Via het Volkerak Zoommeer kan zoet water worden ingelaten dat het watersysteem verder verspreidt voor gebruik in de landbouw en fruitteelt.

Zeeuwse Agrariërs hebben eerder het initiatief genomen om samen met ZLTO te zoeken naar passende, toekomstige oplossingen tegen de droogte. Sinds 1994 is het al mogelijk om via de Reigerbergsche polder en Eerste Bathpolder via het Volkerak Zoommeer zoet water in te laten in tijden van droogte. Zo kunnen deze agrariërs water uit te sloten pompen om hun gewassen mee te beregenen.

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

Uitbreiding zoetwater

Destijds heeft waterschap Scheldestromen het watersysteem op de zoetwatervoorziening aangepast, waarvoor deelnemende agrariërs jaarlijks betalen voor aanleg en onderhoud om het zoet water binnen het gebied te verspreiden via het slotensysteem. Andere partijen hadden toen geen interesse in deelname, maar de afgelopen droge jaren hebben geleid tot bewustwording en urgentie bij niet- deelnemende agrariërs om het zoetwateraanvoergebied uit te breiden. “Eigenlijk komen de laatste tien jaar al vragen uit de omgeving”, zegt Wim van Gorsel, bestuurder van het Waterschap Scheldestromen in de Provinciaalse Zeeuwse Courant (PZC). En niet zonder reden: het oppervlaktewater in Zeeland is te zout om gewassen mee te beregenen. Met de langere droogteperiodes van de laatste tijd wordt dat probleem steeds nijpender.

Onderzoek

In een projectgroep bestaande uit waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en Witteveen + Bos, is vervolgens gekeken om het verspreidingsgebied van zoet water uit te breiden en het zoete water via het Bathse Spuikanaal het gebied in te brengen. Onderzoek wijst uit dat een robuuste zoetwatervoorziening vanuit het Volkerak Zoommeer tot 2050 mogelijk is. En daaruit blijkt dat het mogelijk is uit te breiden naar het hele gebied tussen het Kanaal door Zuid-Beveland en het Schelde-Rijnkanaal. “Dat is dertig jaar en daar kun je wel plannen voor maken”, aldus Van Gorsel in de PZC.

Gebruikers betalen

Net als de zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland en de bestaande voorziening voor de Reigerbergsche polder, moeten kosten voor aanpassing van het watersysteem mede gedragen worden door gebruikers die van de voorziening kunnen profiteren. Vooral veel Zeeuwse fruittelers maken hier gebruik van.
Het waterschap benadrukt dat dit onderzoek vooral technisch laat zien waar mogelijke kansen liggen. Of en hoe er werk wordt gemaakt van mogelijkheden is afhankelijk van draagvlak in de streek.

Vervolg

Om de zoetwatervoorziening in het gebied uit te breiden, is het nodig om een tweede inlaat vanuit het Volkerak Zoommeer aan te leggen. Daarnaast moeten bestaande sloten gedeeltelijk worden verbreed en moeten voorzieningen worden gebouwd om het water tot in alle hoeken van het gebied te krijgen. Dat vraagt om een behoorlijke investering in aanleg en jaarlijks onderhoud.
Als de boeren besluiten deel te nemen, duurt het nog wel een jaar of drie voor er daadwerkelijk zoet water door de sloten stroomt.