Roald Lapperre per 1 september 2022 directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij BZK

Roald Lapperre wordt per 1 september 2022 directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Laperre is sinds augustus 2017 directeur-generaal Milieu en Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarvoor was hij onder andere directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte en Water, bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook was hij directeur Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid en tevens plaatsvervangend directeur-generaal Agro, bij het toenmalige ministerie van Economische Zaken. Lapperre studeerde Cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit.