Roald Lapperre directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid


Roald Lapperre directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid

Roald Lapperre wordt met ingang van 1 maart 2015 benoemd tot directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Ruimte en Water, bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Roald Lapperre volgt hiermee Roel Feringa op die vanaf 1 maart start als directeur Natuur en Biodiversiteit bij het directoraat-generaal Agro en Natuur. 
Lapperre is vanaf 2011 werkzaam als directeur Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal Agro, bij het ministerie van Economische Zaken. Van 2006-2011 was hij werkzaam als afdelingshoofd en programmadirecteur binnen de voormalige ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Daarvoor werkte hij o.a. op de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Genève en bij de Landinrichtingsdienst in Utrecht. Lapperre studeerde Cultuurtechniek aan de Wageningen Universiteit.