Rivierverruiming in Zuid-Limburg werpt vruchten af

“Het is onmiskenbaar dat de ingrepen van het Consortium al een behoorlijk positieve invloed hebben op de waterstanden. Die effecten worden overigens stroomafwaarts snel geringer, omdat daar de ingrepen langs de Maas nog moeten beginnen”, stelt Ron Agtersloot van AHA. Ook directeur Kees van der Veeken van het Consortium Grensmaas is verheugd over de uitkomsten van de onderzoeken: “We hadden eerder al signalen gekregen van de omgeving dat mensen duidelijk konden merken, dat het water minder hoog reikt in natte periodes. Dat wordt nu ook met cijfers gestaafd.”

Nieuwe projecten
De komende jaren gaat het Consortium ook met de rivierverruiming, aanleg van hoogwatergeulen en kadeversterkingen aan de slag in plaatsen als Nattenhoven, Grevenbicht, Schipperskerk en Visserweert. Ook in Meers wordt er nog volop gewerkt aan de hoogwaterbescherming. Contractueel is vastgelegd dat de bevolking van het gebied tussen Maastricht en Roosteren op 1 januari 2018 vijf keer minder risico op een overstroming zal lopen dan voor de start van het project Grensmaas.