De Smart Vislift bij Almkerk (foto: Smart Vislift).

Waterschap Rivierenland en Vislift bv gaan elf zelfdenkende vispassages plaatsen op het riviertje de Linge. In 2018 plaatste het waterschap al een eerste vislift in Almkerk. Nu is het volgens Rivierenland tijd om deze innovatie op grotere schaal toe te passen. De zelfdenkende vislift herkent vissen en zorgt ervoor dat deze ongestoord door kunnen zwemmen.

Normaliter komen vissen tijdens het zwemmen heel wat obstakels tegen: van stuwen en gemalen tot sluizen en smalle rasters. De smart vislift biedt een oplossing: de zelfdenkende vispassage herkent elke vis die komt aanzwemmen en stelt hiervoor de ideale stroomsnelheid in, zodat de vis ongestoord door een groot deel van de Linge kan trekken. Bovendien voorziet de vislift in eigen onderhoud én houdt hij de kwaliteit van het water in de gaten.

Digitalisering van de Linge
Doordat gegevens over passerende vissen worden opgeslagen, komt het waterschap ook meer te weten over soorten en hoeveelheden vissen die passeren. De passage houdt tevens de waterstanden en de waterkwaliteit in de gaten, zodat Rivierenland bijvoorbeeld direct wordt gealarmeerd als de vispassage verstopt zit of als een schadelijke stof in het water geloosd is.

Waterinnovatieprijs
In 2020 begint Rivierenland met het plaatsen van de elf liften op zeven locaties. Het waterschap en Vislift bv zijn met de ‘Smart Vislift’ genomineerd voor de waterinnovatieprijs 2019, in de categorie Digitale Transformatie. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.