Rioolwaterzuiveringsinstallatie Walcheren omgebouwd tot Energiefabriek

Waterschap Scheldestromen werkt aan het energieneutraal maken van rwzi Walcheren. Bij het zuiveren van afvalwater blijft er slib over. Door dit slib te vergisten ontstaat er biogas, dat weer kan worden omgezet in elektriciteit en warmte.

Door het slibgistingsproces te optimaliseren, in combinatie met  het verwerken van een grotere hoeveelheid extern slib, kan de rwzi straks meer energie produceren en volledig voorzien in de eigen energiebehoefte. 
Rol van Tauw
Tauw gaat de komende 1,5 jaar aan de slag met het maken van het ontwerp, het opstellen van de contractstukken en het begeleiden van de aanbesteding. De opdrachtsom voor Tauw bedraagt 217.750 euro. Daarna volgt de realisatie van het project, waarbij het bedrijf optioneel betrokken is.
“Nadat we begin deze eeuw de waterlijn van de rwzi Walcheren hebben uitgebreid, vinden we het een grote uitdaging om nu mee te werken aan de realisatie van de Energiefabriek”, aldus Tauw-adviseur Marja Weijs. “In Nederland verlopen de meeste Energiefabriek-projecten niet zonder problemen; wij gaan ervoor om de realisatie van deze Energiefabriek goed werkend, tijdig en binnen budget af te ronden.” Naar verwachting zijn de aanpassingen in 2017 gerealiseerd.