Heemraad Bert van Vreeswijk van Waterschap Vallei en Veluwe en vicevoorzitter Erik Visser van Cleantech Regio openden de testlocatie. (foto: Waterschap Vallei en Veluwe.)

Op de rioolwaterzuivering Apeldoorn kan het midden- en kleinbedrijf vanaf 27 juni water gerelateerde innovatieve processen of technologieën testen. Een bestaand gebouw op het terrein van de zuivering is hiervoor ingericht en feestelijk geopend door heemraad Bert van Vreeswijk van Waterschap Vallei en Veluwe en vicevoorzitter Erik Visser van Cleantech Regio.

Nieuwe technieken of ideeën testen op gebied van water. Daar gaat het om in het Water Test Netwerk. “We kregen vaker vragen binnen van bedrijven om testen bij ons uit te voeren en daar waren we in het verleden niet altijd op ingericht”, vertelt van Vreeswijk  “We zuiveren het rioolwater van vele huishoudens en bedrijven en we stellen deze waterstroom beschikbaar om te testen en innovatie te bevorderen. Dat doen we samen met Cleantech Regio.“

Stimuleren innovatie

Volgens Visser biedt de testlocatie de mogelijkheid om kennisontwikkeling te stimuleren. “ We hebben we nu een plek waar talent tot bloei kan komen. De helft van de maakbedrijven werkt aan een gesloten grondstoffenkring. Hun water-/afvalstromen moeten ook weer tot grondstoffen leiden. Het testlab is een bouwsteen waar we samenwerken en innovatie stimuleren en faciliteren.”

In gesprek met aanvragers

De inrichting en vraag voor elke test is vaak anders. Bij de aanvragen voor de testen gaat een deskundige van het waterschap en/of  Cleantech Regio eerst in gesprek met de aanvragers. Wat hebben zij nodig, waar heeft het bedrijf behoefte aan? Vanuit het Interreg programma zijn er namelijk vouchers voor bedrijven die ze kunnen besteden aan diensten zoals analyses en advies bij onderzoek. In het gebouw is ook een klein laboratorium aanwezig dat voldoet de ruimte aan de wet- en regelgeving op gebied van milieu zoals reuk- en geurnormering.

Europees Netwerk

De testlocatie is onderdeel van het Europese Interreg programma.  Doel van dit programma is om economische verschillen tussen regio’s en lidstaten te verkleinen door samenwerkingsprojecten te stimuleren en met behulp van subsidies mogelijk te maken. Een van die samenwerkingsprojecten is het Water Test Network. Hierin werken twaalf partners uit Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ierland en Schotland samen.  Het Midden- en Kleinbedrijf uit Noordwest Europa krijgt zo de kans om haar innovaties voor de watersector te testen en verder te ontwikkelen.