Hollands Noorderkwartier dagelijkse Covidbemonstering
De bemonsteringen op de vijftien rwzi’s van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier worden uitgevoerd door Waterproef, het laboratorium van het hoogheemraadschap en Waternet (foto: HHNK).

De waterschappen krijgen eenmalig 4,65 miljoen euro voor het opstarten van dagelijkse bemonstering van alle rioolwaterzuiveringen. Daarnaast betaalt het ministerie van VWS tot en met 2023 jaarlijks 15 miljoen euro voor het uitvoeren van de metingen. Dat blijkt uit de Bestuursovereenkomst Programma Nationale Rioolwatermonitoring van 18 juni 2021. In deze overeenkomst staat hoe het RIVM, de Unie van Waterschappen en VWS afgesproken het rioolwateronderzoek de komende jaren gaan organiseren en financieren.

“Ik word er heel blij van. Dat we nu echt cijfers hebben over het aantal virusdeeltjes gebaseerd op de rioolcijfers en weten hoe we die moeten duiden. Dat is helemaal nieuw”, zei hoofd rioolonderzoek van het RIVM Ana Maria de Roda Husman deze week tegen Eenvandaag. Volgens De Roda Husman is juist nu het aantal virusbesmettingen laag is, rioolonderzoek extra van belang. “Steeds meer mensen testen zichzelf, waardoor er minder informatie over de verspreiding van corona is. Ook zijn er minder ziekenhuisopnames. Als er straks een heropleving komt, zie je dat het eerst in het riool.”

Big brown data

Nu er geld is voor jarenlang structureel onderzoek, blijft het niet bij covid-onderzoek. “Er kan zoveel meer informatie gehaald worden uit de ‘big brown data'”, vertelt Sander Mager van de Unie van Waterschappen. Het rioolwater biedt een schat aan informatie over onze gezondheid en leefstijl. Er is data te vinden over het aantal mensen met suikerziekte, kanker en overgewicht, en ook kan er bekeken worden hoeveel alcohol we drinken en of we medicijnen of drugs gebruiken.