Rioolheffing stijgt fors in Rotterdam

Met de verhoogde bijdrage hoopt het college de kwaliteit van het Rotterdams riool op peil te houden. Van het geld wordt niet alleen het onderhoud betaalt. Ook wordt jaarlijks 40 kilometer van het verouderde riool vervangen.Door de verhoging wordt het grootste gedeelte (60 miljoen) van de jaarlijkse kosten (oplopend van 70 tot 80 miljoen euro) bijna volledig betaalt. De overige 15 miljoen euro wordt jaarlijks tot en met 2018 geleend (totaal 46,08 miljoen) om kostendekkend te zijn.
Halveren
Burgemeester en wethouders wilden de vervanging van het riool eerst halveren naar 20 kilometer per jaar. Na een alarmerend rapport van de Rotterdamse Rekenkamer is het college op het voornemen teruggekomen.Overigens adviseerde de Rekenkamer om de rioolheffing met 35 euro te verhogen. De verhoging van de rioolheffing betekent volgens het college niet dat de totale lasten voor een Rotterdams huishouden omhoog gaan. Het stadsbestuur verwacht dat de afvalstoffenheffing voldoende daalt. Dries Mosch van Leefbaar Rotterdam is tevreden. Volgens hem zouden de bezuinigingsplannen rampzalige gevolgen hebben gehad voor de kwaliteit van de riolering.