RIONEDdag: Onderscheid afvalwater en regenwater steeds belangrijker

Ruim 700 bezoekers togen naar Utrecht om zich te laten informeren en te discussiëren over het thema. Universitair hoofdocent van de TU Delft, Jeroen Langeveld, ging in een plenaire sessie in op de voor- en nadelen van het decentraal zuiveren van afvalwater en de daarbij horende scheiding bij de bron. De meest populaire opties zijn op dit moment de scheiding van zwart-grijs water, geel-bruin-grijs (urine, fecaliën en huishoudelijk afvalwater) en zwart-keuken-grijs (rioolwater, water uit de keuken en douchewater).

Rendement
Volgens Langeveld neemt scheiding aan de bron veel ruimte in beslag. Hij verwees daarbij naar de gescheiden inzameling van plastic afval en de toename van het aantal lokale inzamelpunten. ’Te kleinschalige decentrale zuivering van huishoudelijk afvalwater is niet rendabel. De huidige grootschalige zuivering op rioolwaterzuiveringen (rwzi’s)  levert meer mogelijkheden op voor de afzet van secundaire grondstoffen die uit het afvalwater kunnen worden herwonnen. Op termijn maakt de afzet van die grondstoffen een rwzi goedkoper.’ Ook de meerderheid van de congresgangers bleek tijdens een digitale stemronde geen voorstander te zijn van gescheiden rioolsystemen.

De zaal werd gevraagd om te stemmen over bepaalde onderwerpen. Foto: Jac van Tuijn.

Voorkomen van schade
Daniel Goedbloed, programmamanager van Amsterdam Rainproof bij Waternet, vertelde dat de gemeente Amsterdam bezig is met de uitwerking van een rioleringsplan dat zich richt op het voorkomen van schade bij een regenval tot 60 millimeter per uur. Daarnaast oriënteert de gemeente zich op de locatie waar serieuze wateroverlast wordt verwacht bij regenval tot 120 millimeter per uur.  Die locaties zullen het eerst worden aangepakt, aldus Goedbloed.
Volgens de programmamanager van Waternet zit Amsterdam vooral op de koers van het ‘verleiden’ van burgers om het regenwater op hun eigen perceel op te vangen. De gemeente heeft zich in dat kader ook aangesloten bij de operatie Steenbreek. Echter in de risicogebieden, zal de gemeente niet schuwen verplichte maatregelen op te leggen voor hemelwaterafvoer buiten de perceelgrens. Een zeer ruime meerderheid van de congresgangers (62 procent) bleek tijdens de digitale stemming voorstander van het verleiden van burgers om hun regenwater op te vangen.

Tijdens de pitch voor de RIONED innovatieprijs lazen de winnaars voor uit 'Beer en Staartje'. Foto: Jac van Tuijn.

Innovatieprijs
De RIONED-innovatieprijs 2017 werd dit jaar niet gewonnen door een technologisch hoogstandje, maar door een kinderboek. Het boek Beer en Staartje vertelt kinderen over de ondergrondse wereld van het riool en wat er wel en niet doorgespoeld kan worden. De makers van het boek zijn drie professionals uit de watersector:  Ellen Verhoef van het waterschap Brabantse Delta, Martijn Klootwijk van de gemeente Breda en Michel Moens werkzaam bij ingenieursbureau Arcadis. De twee andere genomineerde innovaties waren de GoFlow van Samenwerkingsverband Water in Midden- en West-Brabant (SWWB). Het gaat om een halve geperforeerde bol die verstopping voorkomt bij stuwdoorlaten. De anderen genomineerde innovatie was een Periscoopstomp van Waternet die het zandvangvolume van kolken vergroot.