Rioned tegen afschaffing verplicht rioolprogramma

Hiermee loopt Rioned vooruit op de invoering van de Omgevingswet. Deze éen-loket-wet vervangt zes bestaande wetten, waaronder de Wet milieubeheer. Het kabinet zal de Kamer binnenkort schriftelijk informeren over de voortgang en inhoud van de wet. In het eerste voorstel wordt de verplichting tot het opstellen van een programma vanaf 2020 geschrapt.
Basis van rioolheffing
Rioned begrijpt de drang tot deregulering, maar vreest dat in dit geval het kind met het badwater wordt weggegooid. ‘Ten eerste concretiseert het gemeentelijk rioleringsprogramma naar bewoners en bedrijven de invulling van de gemeentelijke taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Verder vormt het rioleringsplan met haar langetermijnbeschouwing van de financiering de basis voor de onderbouwing van de rioolheffing’, aldus de brief.
Nadenken over riool 
Directeur Hugo Gastkemper van Rioned licht toe: ‘De verplichting dwingt gemeenteraden ertoe om minimaal eens in de zes jaar eens goed na te denken over het riool en het stedelijk waterbeheer. Daarbij wordt gekeken naar de doelen van het beleid, waar de aanpassingen nodig zijn en wat het mag of moet kosten. Ook voor bewoners en bedrijven wordt het op deze manier duidelijk waarom ze ook alweer belasting betalen en wat er precies met het geld gebeurt’.
Niet verplicht
Maar als het zo belangrijk is, dan kunnen gemeenten die een beetje nadenken het programma toch gewoon blijven opstellen, afschaffing van verplichting is toch niet hetzelfde als een verbod? ‘Nee, en dat zullen veel gemeenten ook blijven doen, zo hoor ik vanuit het veld. Maar de kans dat het toch wat verwatert en het gewoon een van de taken van de gemeenten wordt, is levensgroot aanwezig’, stelt Gastkemper. Het riool is nu eenmaal niet zo zichtbaar, laat staan dat het een sexy onderwerp voor debat is, wil hij maar zeggen.
Papieren deregulering
Hij ziet dan ook vooral het voordeel niet in van het afschaffen. Als deregulering voldoet het op papier, maar zoals gezegd zullen veel gemeenten het programma sowieso blijven opstellen. ‘Ze moeten toch de hoogte van hun belasting vaststellen, daar heb je dit programma voor nodig. Dus waar zit de dereguleringswinst?’