RIONED pleit voor extra inzet om wateroverlast door hevige buien in kaart te brengen

Stichting RIONED reageert hiermee op de nieuwe KNMI klimaatscenario’s die afgelopen week zijn verschenen. “Het KNMI voorspelt meer zware regenbuien en grotere regengebieden”, aldus Gastkemper die verder zeer te spreken is over de nieuwe klimaatscenario’s met de opvallende ondertitel ‘Leidraad voor professionals in klimaatadaptatie’. “Daar ben ik het volledig mee eens en het onderstreept voor mij nog eens het belang dat zowel bestuurders als rioolbeheerders zich nu al voorbereiden om de wateroverlast in de toekomst te beperken. Het KNMI is erin geslaagd om een helder en lezenswaardig verhaal neer te zetten waar professionals in de praktijk hun voordeel mee kunnen doen.”
De scenario’s zijn volgens RIONED een impuls om verder te gaan met het treffen van maatregelen tegen wateroverlast door hevige buien. Het bewust bergen van water op straat en in het groen horen daarbij. Door fijnmazige rekenmodellen zullen gemeenten wateroverlast beter in kaartbeelden krijgen. Particuliere eigenaren moeten hun tuin waterdoorlatend houden.

Maatregelen
De scenario’s bevestigen en verscherpen het bestaande beeld: meer en zwaardere extreme buien. In de Visie van Stichting RIONED ‘Hevige buien, klimaatverandering en riolering’ (2007) heeft de vakwereld die uitdaging al erkend. Veel gemeenten nemen nu al maatregelen voor de hen bekende probleemsituaties en zullen daarmee doorgaan. Dit blijkt uit de Benchmark Rioleringszorg 2013 
De maatregelen kunnen bestaan uit meer opslagcapaciteit op de weg en in het groen, meer afvoer door buizen en grotere infiltratie in de bodem. Waterberging op straat gedurende enkele uren is volgens RIONED een noodzakelijk onderdeel van het maatregelenpakket en acceptabel als het water niet in de huizen loopt. 
Buien beter in kaart brengen 
Stichting RIONED vindt extra inzet nodig op het in beeld krijgen van wateroverlast door hevige buien. Op dit moment wordt hard gewerkt aan geavanceerde rekenmodellen om wateroverlast te berekenen en te visualiseren. Tegenwoordig zijn de hoogteverschillen op stoeptegelniveau bekend, zijn de neerslaggegevens veel preciezer en de modellen verbeterd. Steeds vaker kunnen gemeenten en waterschappen het effect van zware buien dus nabootsen en beter bepalen of maatregelen genomen moeten worden, waar, wanneer en met welke kosten.
Op deze wijze kan de aanpak in Nederland meegroeien met de problemen en streeft de rioleringszorg om aantoonbaar effectieve maatregelen te nemen en de kosten beheersbaar te houden.
Studiedag
Stichting RIONED houdt donderdag 5 juni in het CineMec in Ede de studiedag ‘Impact hevige buien’ met onder meer Geert Leenderink van het KNMI. Hij geeft uitleg over de klimaatscenario’s en de nieuwste inzichten op het gebied van Future Weather om meer grip te krijgen op de (ruimtelijke) ontwikkeling van extreme buien. Dit is een belangrijke schakel in het anticiperen op regenwateroverlast. Daarnaast behandelen sprekers van onder andere Stelling Hydraulics, HKV lijn in water en STOWA verschillende onderwerpen die met het thema hebben te maken.