RIONED organiseert prijsvraag over toekomst riolering

De riolering die nu in de grond gaat, moet nog tientallen jaren meegaan. Iedereen weet dat beslissingen tot ver in de toekomst gevolgen hebben. Stedelijk waterbeheerders vragen zich dan ook regelmatig af of ze nu maatregelen nemen waarvan ze later zeggen: hadden we het maar anders gedaan. 
Stichting RIONED krijgt regelmatig de vraag: kunnen jullie aangeven hoe de riolering er over twintig, veertig of zestig jaar uitziet? Dat kan de organisatie niet, maar gezamenlijk is het wel mogelijk ideeën te vormen en verwachtingen delen.
Conferentie
Als input voor de strategische conferentie ‘De toekomst van het stedelijk waterbeheer’ op 2 september 2015 organiseert Stichting RIONED daarom de prijsvraag ‘Waar gaat de riolering naartoe?’. Wat zijn uw verwachtingen? Wat vindt u de grootste kansen, dilemma’s en (on)zekerheden? Wat gaat er gebeuren? Wat moet er gebeuren? Hoe denkt u over zaken als scheiding van hemelwater, centrale of decentrale zuivering, terugwinning van grondstoffen en energie, water in de bebouwde omgeving, bodemdaling, klimaatverandering, ontwikkelingen in demografie, economie en kwaliteit van de gebouwde voorraad, mondiale invloeden, de verantwoordelijkheidsverdeling tussen particulier en overheid en die tussen bedrijfsleven en overheid?
Vorm
RIONED daagt inzenders uit om gedachten, verwachtingen, droombeelden, (on)zekerheden, mogelijkheden, scenario’s, routes en aanpakken te  delen. De vorm is vrij. Deelnemers bepalen zelf hoe ver ze vooruit willen kijken. Maak de ideeën levend in woord, beeld, powerpoint, prezi, video, animatie, of anderszins, mits geschikt om via e-mail in te zenden, te beoordelen en – als uw idee door de jury geselecteerd wordt – te presenteren of vertonen tijdens de strategische conferentie van Stichting RIONED.
Prijzen
Een jury beoordeelt de inzendingen op zeggingskracht, originaliteit, analyse, verbeelding en verwoording. De samenstelling van de jury wordt binnenkort bekendgemaakt. De meest prikkelende inzendingen verdienen elk een prijs van 1.000 euro. Bovendien mag iedere bekroonde inzender deelnemen aan de strategische conferentie op woensdagmiddag 2 september 2015. De jury bepaalt het aantal bekroonde inzendingen. Daarnaast kan zij eervolle vermeldingen toekennen. Stichting RIONED maakt de winnaars en eervolle vermeldingen bekend in RIONEDnieuws en op www.riool.net.
Deelnemers kunnen hun toekomstverwachting mailen naar info@rioned.org onder vermelding van ‘Waar gaat de riolering naartoe?’. Inzenden staat open voor iedereen, zowel personen als organisaties. Bestuur en medewerkers van Stichting RIONED zijn uitgesloten van deelname. Inzendingen moeten uiterlijk op 9 juli bij RIONED  binnen zijn. Alle inzenders ontvangen omstreeks 19 augustus de uitslag.