Rioned bouwt nieuwe website rond Kennisbank Stedelijk Water

Overlappende kennis is geschrapt, alle inhoud zit in de kennisbank, zo meldt de Stichting Rioned. De Leidraad riolering, thema’s en verschillende kennisproducten en RIONEDpublicaties zijn als zelfstandige producten verdwenen. De gebruikers kunnen nog wel boekjes van recente publicaties bestellen en de pdf’s ervan downloaden. Nieuw is dat ze vanuit de kennisbank ook pdf’s op maat kunnen samenstellen en downloaden.

De status van de informatie is niet aangepast. Teksten hebben een ander uiterlijk als de Stichting Rioned deze niet heeft geautoriseerd, dus als een tekst niet ter visie is gelegd en de Commissie voor Vaststelling van Leidraden en Handreikingen (CVLH) deze niet heeft goedgekeurd.

Overigens is de informatie in de Kennisbank Stedelijk Water nog niet geactualiseerd. Dat gaat de stichting de komende jaren doen, meldt Rioned-directeur Hugo Gastkemper op de nieuwe website: “Nieuwe kennis moet worden toegevoegd en achterstallig onderhoud weggewerkt. Naast tekst komen er veel meer tekeningen, filmpjes en animaties. In de toekomst kan de bezoeker de informatie personaliseren, zijn eigen voorkeuren opgeven en zijn zoekgeschiedenis bekijken. Verder worden toetsvragen aangeboden zodat hij zelf zijn kennisniveau kan nagaan en gericht kan leren. Op deze manier gaan we de Kennisbank aan de Branchestandaard gemeentelijke watertaken verbinden.”

U vindt de website van Rioned op www.riool.net